Sari la conținut
Prima pagină » Statut » Pagina 6

Statut

Capitolul VI. PATRIMONIUL ASOCIATIEI

Art. 35 – Patrimoniul va fi evidenţiat şi păstrat pe numele Asociaţiei, în conformitate cu legislaţia română în materie, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor acesteia.
Art. 36 – Veniturile Asociaţiei provin din:
a) cotizaţiile anuale ale filialelor;
b) alte taxe sau contribuţii, precum şi sume încasate pentru anumite servicii;
c) contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor;
d) dobânzile, dividendele şi alte venituri rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
e) venituri rezultate din activităţi ocazionale, precum evenimente de strângere de fonduri, conferinţe, spectacole şi alte evenimente organizate în scop social, profesional, cultural sau sportiv, potrivit statutului;
f) venituri rezultate din activităţi economice directe;
g) donaţii, sponsorizări sau legate;
h) cofinanţări şi subvenţii pentru anumite proiecte şi servicii;
i) resurse financiare sau materiale obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
j) resurse provenite din finanţări nerambursabile interne şi/sau externe;
k) alte venituri prevăzute de lege.
Art. 37 – Asociaţia poate accepta donaţii sau legate testamentare cu sarcini din partea terţilor numai cu condiţia ca asemenea sarcini să nu contravină scopului şi activităţilor Asociaţiei şi să fie aprobate de către Adunarea Generală.

Pagini: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sari la conținut