Sari la conținut
Prima pagină » Statut » Pagina 3

Statut

Capitolul III. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ASOCIAŢIEI

Art. 7 – Asociaţia Nevăzătorilor din România are drept principal obiect de activitate apărarea şi promovarea libertăţilor, a drepturilor fundamentale, precum şi a intereselor legitime ale persoanelor cu dizabilităţi vizuale din România, reprezentarea acestora în faţa instituţiilor statului şi sprijinirea lor în vederea integrării în societate ca cetăţeni cu drepturi, obligaţii şi şanse egale cu ceilalţi cetăţeni.
Art. 8 – În vederea realizării obiectului principal de activitate, precum şi a scopurilor propuse, Asociaţia Nevăzătorilor din România, prin structurile special create, îşi stabileşte următoarele obiective strategice:
a) realizarea unei evidenţe centralizate a persoanelor cu dizabilităţi vizuale din România, precum şi îndrumarea şi consilierea acestora, direct sau prin filialele teritoriale, în vederea înscrierii ca membri ai asociaţiei, pentru a dobândi drepturile şi a-şi asuma obligaţiile ce decurg din calitatea de membru şi pentru a beneficia de toate serviciile de asistenţă şi reprezentare furnizate de către asociaţie, în vederea unei cât mai bune integrări în societate;
b) oferirea de servicii sociale de bază şi de specialitate, precum şi de alte servicii pe plan educaţional, cultural, informaţional, sportiv şi de timp liber, membrilor asociaţiei, adulţi şi copii, familiilor acestora ori, după caz, reprezentanţilor legali;
c) dezvoltarea de parteneriate cu autorităţi şi instituţii ale administraţiei centrale şi locale, cu alte organizaţii sau persoane juridice române şi străine în vederea realizării de proiecte şi programe în sprijinul membrilor asociaţiei;
d) reprezentarea persoanelor cu dizabilităţi vizuale înscrise în organizaţie şi a intereselor lor în faţa autorităţilor şi a instituţiilor publice locale, naţionale şi internaţionale, a altor organizaţii din ţară şi din străinătate, în faţa notarilor publici şi în justiţie, precum şi oriunde apare necesitatea de a fi promovate şi apărate drepturile persoanelor cu dizabilităţi vizuale;
e) desfăşurarea de activităţi economice, în folosul persoanelor cu dizabilităţi vizuale, pe cont propriu sau în parteneriat, prin crearea de unităţi protejate şi alte entităţi ale economiei sociale;
f) participarea la proiecte interne şi internaţionale, pe cont propriu şi/sau în parteneriat.
Art. 9 – Pentru atingerea obiectivelor stabilite, Asociaţia Nevăzătorilor din România va desfăşura următoarele activităţi principale:
a) sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi vizuale pentru obţinerea drepturilor specifice prevăzute în legislaţia internă şi în reglementările internaţionale în domeniu;
b) desfăşurarea de activităţi de lobby şi advocacy în favoarea persoanelor cu dizabilităţi vizuale, pentru obţinerea şi menţinerea drepturilor specifice şi pentru asigurarea protecţiei sociale;
c) consilierea asistenţilor personali, a familiilor şi aparţinătorilor persoanelor cu dizabilităţi vizuale, a altor persoane fizice şi juridice care doresc să sprijine persoanele cu dizabilităţi vizuale;
d) înfiinţarea de centre şi furnizarea de cursuri de readaptare, formare şi/sau calificare profesională, precum şi alte cursuri, atât pentru membri, cât şi pentru alţi beneficiari;
e) consilierea şi sprijinirea familiilor cu copii cu dizabilităţi vizuale, precum şi a adulţilor cu dizabilităţi vizuale, în orientarea şcolară sau profesională, pentru înscrierea lor în învăţământul specializat sau integrat, după caz, îndrumarea şi sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi vizuale pentru înscrierea la cursuri de calificare sau recalificare profesională, urmărind introducerea de noi profesiuni, meserii sau operaţiuni accesibile acestora;
f) sprijinirea încadrării în muncă a persoanelor cu dizabilităţi vizuale, urmărind crearea de către angajatori a condiţiilor de accesibilitate, conform reglementărilor naţionale şi internaţionale;
g) înfiinţarea de centre de zi, centre de tip respiro, centre de reabilitare, locuinţe protejate, servicii de suport pentru tinerii cu dizabilităţi vizuale încadraţi în muncă şi/sau pentru cei în căutarea unui loc de muncă, servicii socio-medicale, inclusiv la domiciliu, pentru membrii asociaţiei aflaţi temporar în situaţii deosebite;
h) organizarea de cluburi şi biblioteci dotate cu tehnologie asistivă;
i) organizarea de activităţi cultural-artistice, sportive şi de timp liber, precum şi de activităţi specifice în folosul persoanelor cu dizabilităţi vizuale;
j) acordarea de sprijin pentru internarea în unităţi de protecţie şi asistenţă socială persoanelor cu dizabilităţi vizuale aflate în dificultate;
k) acordarea de ajutoare materiale membrilor asociaţiei aflaţi în situaţii deosebite, în funcţie de posibilităţi, pe baza criteriilor stabilite de către Consiliul Director al asociaţiei;
l) acordarea de burse pentru elevi şi studenţi, în funcţie de posibilităţi, pe baza criteriilor stabilite de către Consiliul Director al asociaţiei;
m) dezvoltarea şi întreţinerea relaţiilor de colaborare cu organizaţii ale persoanelor cu dizabilităţi vizuale din alte ţări, precum şi cu alte organizaţii ale societăţii civile;
n) colaborarea cu voluntari în diverse activităţi specifice asociaţiei;
o) monitorizarea aplicării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, a regulilor standard ale ONU pentru egalizarea şanselor pentru persoanele cu dizabilităţi, precum şi a altor reglementări internaţionale şi naţionale, incidente în domeniul dizabilităţii;
p) sesizarea organelor competente în cazul încălcării drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi vizuale, inclusiv prin acţionarea în instanţă a persoanelor fizice şi juridice responsabile;
q) tipărirea în alfabetul braille de cărţi, manuale şcolare, materiale informative, pliante, publicaţii etc.;
r) înregistrarea în format audio de cărţi, manuale şcolare, materiale informative, pliante, publicaţii etc.;
s) accesibilizarea filmelor prin tehnica audiodescripţiei;
t) realizarea şi/sau achiziţionarea de programe, echipamente şi materiale asistive (tiflotehnice);
u) iniţierea şi/sau susţinerea de cercetări ştiinţifice privind problematica deficienţei vizuale;
v) diseminarea şi promovarea documentelor interne şi internaţionale cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv prin desfăşurarea de activităţi şi campanii specifice de sensibilizare a opiniei publice cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi vizuale;
w) orice alte activităţi care contribuie la îndeplinirea scopului şi a obiectivelor asociaţiei.

Pagini: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sari la conținut