Sari la conținut
Prima pagină » Statut

Statut

Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 – Asociaţia Nevăzătorilor din România, recunoscută de utilitate publică prin HG nr. 1033 din 03.09.2008, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 645 din 10.09.2008, este persoană juridică de drept privat, constituită, în baza dreptului liberei asocieri, din cetăţeni români, cetăţeni străini şi apatrizi rezidenţi în România, precum şi cetăţeni străini originari din România, cu handicap vizual grav, accentuat sau mediu, cu certificat medical recunoscut în România. Asociaţia Nevăzătorilor din România este o organizaţie nonguvernamentală, apolitică, cu caracter social şi umanitar specific, desfăşurând programe, servicii, proiecte şi activităţi în beneficiul membrilor săi şi în spiritul deplinei egalităţi de şanse. În desfăşurarea activităţii, poate primi sprijin din partea autorităţilor centrale şi locale, precum şi a persoanelor fizice şi juridice.
Art. 2 – Asociaţia Nevăzătorilor din România a fost înfiinţată în structura actuală, sub numele de Asociaţia Orbilor din Republica Populară Română, în baza legii 21 din 1924, prin sentinţa civilă numărul 3288 din 27 septembrie 1956 a fostului Tribunal Popular al Raionului ”23 August” din Bucureşti. Asociaţia Nevăzătorilor din România funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000, cu privire la Asociaţii şi Fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. Este continuatoarea organizaţiei «Societatea Orbilor Vatra Luminoasă», întemeiată de Regina Elisabeta, aşa cum rezultă din documentele privind subvenţionarea acesteia de către stat, publicate în Monitorul Oficial nr. 194 din 27 noiembrie 1909 şi din Statutul aprobat prin Decretul Regal nr. 3159 din 11 noiembrie 1910, publicat în Monitorul Oficial nr. 180 din 14 noiembrie 1910.
Art. 3 – Asociaţia Nevăzătorilor din România are sediul central în Bucureşti, Str. Vatra Luminoasă, nr. 108 bis, sector 2.
Art. 4 – Durata de funcţionare a Asociaţiei este nelimitată.

Pagini: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sari la conținut