Sari la conținut
Prima pagină » Redirecţionează 3.5%

Redirecţionează 3.5%

Ajuţi fără să te coste nimic!

Redirecţionează 3,5% din impozitul pe veniturile salariale şi asimilate salariilor către Asociaţia Nevăzătorilor din România (ANR) şi arată că îţi pasă de oamenii cu probleme de vedere!

De ce să faci asta?

Pentru că doar astfel susţii în mod concret programe şi proiecte sociale, acţiuni umanitare, educative, culturale şi sportive destinate persoanelor cu deficienţă vizuală.

Pentru că doar astfel ajuţi un nevăzător:

 • să fie informat despre drepturile pe care le are;
 • să fie respectat în relaţia cu instituţiile statului şi să poată accesa orice serviciu public;
 • să poată merge pe stradă având un baston şi marcaje tactile sau sonore de îndrumare;
 • să poată munci având un calculator adaptat cu un cititor de ecran;
 • să poată citi ascultând o carte;
 • să aibă acces, la fel ca tine, la toate lucrurile obişnuite necesare vieţii de zi cu zi: un ceas vorbitor, un termometru cu sinteză vocală etc.

De ce noi?

ANR apără şi promovează de peste 60 de ani drepturile celor 100.000 de deficienţi de vedere din România. Prin misiunea sa statutară, organizaţia desfăşoară ample programe socio-umanitare, culturale şi sportive pentru îmbunătăţirea vieţii de zi cu zi şi integrarea persoanelor cu diferite grade de deficienţă vizuală, programe pe care nu le oferă nici o instituţie de stat sau privată.

Ne-au acordat încrederea, prin adeziunea lor, peste 40.000 de persoane încadrate în grad de handicap vizual grav, mediu şi accentuat, pentru care asociaţia oferă, prin cele 35 de filiale de pe întreg teritoriul ţării, servicii sociale, consultanţă juridică, fiscală şi în relaţia cu instituţiile statului. Membrii organizaţiei participă activ la seminarele socio – profesionale, la concursurile culturale şi la competiţiile sportive organizate de ANR. Totodată, toţi membrii au acces la fondul de carte accesibilizat în braille sau audio şi la publicaţiile realizate în singura tipografie braille din România şi în studiourile de înregistrări.

Cum?

Poţi începe redirecţionarea a 3,5% din impozitul pe veniturile salariale şi asimilate salariilor datorate în acest an chiar acum, printr-o simplă cerere adresată angajatorului (un model de cerere poţi descărca aici).

Descarca declaraţia 230 completata cu datele noastre.

Dacă anul trecut nu ai realizat această redirecţionare, poţi completa declaraţia 230 pe care o poţi descărca aici după cum urmează:

La capitolul III „Destinaţia sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burseprivate, conform legii” se completează punctul 1. Susţinerea unei entităţi nonprofit cu următoarele date:

 • Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit: 4314871
 • Denumire entitate nonprofit: Asociaţia Nevăzătorilor din România
 • Cont bancar (IBAN): RO61 RNCB 0073 0499 7779 0002
 • Suma (lei): se va completa de către organul fiscal competent.

Formularul completat în original îl poţi depune, până la 15 martie:

 • direct la registratura organului fiscal în rază teritorială aveţi domiciliul;
 • prin poştă, cu confirmare de primire, către organul fiscal în a cărui rază teritorială a domiciliului;
 • îl poţi trimite la sediul asociaţiei, împreună cu o împuternicire în original, în strada Vatra Luminoasă nr. 108 Bis, sector 2, Bucureşti;
 • online prin Spaţiul Privat Virtual ANAF – https://pfinternet.anaf.ro/my.policy
 • online, dacă deţii un certificat digital, prin portalul ANAF https://decl.anaf.mfinante.gov.ro/my.policy

Persoanele care au venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor etc. pot redirecţiona 3,5% din impozit prin completarea în Declaraţia unică a secţiunii 6, punctul 1 cu următoarele date:

 • Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit: 4314871
 • Denumire entitate nonprofit: Asociaţia Nevăzătorilor din România
 • Cont bancar (IBAN): RO61 RNCB 0073 0499 7779 0002

Poţi citi mai multe despre serviciile şi programele pe care le desfăşoară Asociaţia Nevăzătorilor din România aici.

Mulţumim pentru implicare şi pentru dorinţa de a fi aproape comunităţii nevăzătorilor!

Sari la conținut