Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Hotărârile Adunării Generale a Reprezentanţilor – 22 martie 2021

Hotărârile Adunării Generale a Reprezentanţilor – 22 martie 2021

Hotărârile Adunării Generale a Reprezentanţilor

Asociaţiei Nevăzătorilor din România (ANR)

22 martie 2021

 

În şedinţa din 22 martie 2021, care a avut loc prin teleconferinţă, Adunarea Generală a adoptat următoarele hotărâri:

  1. Aprobarea Rapoartelor ANR pe anul 2020: Raportul narativ de activitate, Bilanţul contabil şi Raportul financiar contabil.
  2. Împuternicirea Consiliului Director pentru întocmirea planului de activităţi şi a proiecţiei bugetare pentru anul 2022, documente ce urmează a fi depuse spre aprobare la Ministerul Muncii.
  3. Aprobarea propunerii Consiliului Director naţional privind transformarea filialelor Gorj şi Tulcea în sucursale ale Asociaţiei Nevăzătorilor din România. Conform Statutului, cele două sucursale, entităţi fără personalitate juridică, vor funcţiona în subordinea Consiliului Director naţional, for care va întreprinde toate demersurile juridice necesare pentru punerea în practică a acestei decizii.
  4. Completarea reperelor cronologice privind organizarea alegerilor la nivelul filialelor ANR şi al structurii naţionale de conducere cu următoarea precizare: în cazul în care restricţiile legate de pandemia COVID-19 vor face imposibilă organizarea în condiţii optime a procesului electoral, alegerile la nivelul filialelor pot fi amânate până cel târziu la data de 30 septembrie. În situaţia în care o asemenea decizie de amânare este luată de cel puţin o filială, Adunarea Generală naţională va fi la rândul ei reprogramată şi va avea loc în trimestrul al IV-lea al acestui an.
  5. Instituirea obligaţiei ca fiecare filială să transmită în scris Consiliului Director naţional, în cel mult zece zile de la încheierea alegerilor de la nivelul grupelor, lista reprezentanţilor în Adunarea Generală. De asemenea, rezultatele alegerilor structurilor de conducere trebuie comunicate în scris Consiliului Director naţional în maximum cinci zile de la desfăşurarea Adunării Generale electorale.

Preşedinte,

Tudorel Tupiluşi

Sari la conținut