Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Deciziile Consiliului Director al ANR (17 februarie 2021)

Deciziile Consiliului Director al ANR (17 februarie 2021)

Întrunit, prin teleconferinţă,  în data de 17 februarie a.c. Consiliul Director al ANR a adoptat următoarele hotărâri:

  1. Consultarea, în regim de urgenţă, până la data de 26 februarie a.c., prin corespondenţă electronică, a reprezentanţilor Adunării Generale a ANR cu privire la actualizarea Regulamentului electoral ca urmare a sugestiilor şi solicitărilor din teritoriu pentru clarificarea unor prevederi interpretate neunitar.
  2. Convocarea Adunării Generale a Reprezentanţilor ANR, în şedinţă ordinară, în data de 22 martie 2021, ora 10, prin mijloace electronice de comunicare la distanţă.

De asemenea, în urma analizei solicitărilor şi propunerilor venite din teritoriu, Consiliul Director al ANR precizează următoarele:

– conform art. 21 alin (5) din OG 26/2000 Adunările Generale, la toate nivele, pot avea loc „şi prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de asociaţi inclusiv cu semnătură electronică extinsă.” Prin urmare ţinând cont de problemele de sănătate publică din această perioadă Adunările Generale ale grupelor şi ale filialelor se pot desfăşura cu prezenţă fizică, dar şi cu mijloace electronice de comunicare la distanţă sau în variantă hibridă. În cazul opţiunii pentru una din ultimele două variante, filialele au obligaţia de a asigura suportul tehnic necesar, pentru buna desfăşurare a şedinţei.

– conform art 38 alin (3) din Statutul ANR: „(3) În cazul în care nu se realizează cvorumul prevăzut la alin. (2), preşedintele asociaţiei sau, după caz, preşedintele filialei convoacă o nouă şedinţă, în termen de maximum şapte zile. Membrii prezenţi [la a doua convocare] vor constitui cvorumul necesar desfăşurării şedinţei, care va aproba hotărârile cu votul a jumătate plus unu din numărul voturilor exprimate. în cazul neîntrunirii.” Pentru evitarea dificultăţilor de ordin procedural, se recomandă ca în adresa de convocare să se menţioneze data şi ora la care va avea loc reconvocarea Adunării Generale în cazul în care nu se întruneşte cvorumul.

În numele Consiliului Director al ANR,

Preşedinte,

Tudorel Tupiluşi

Sari la conținut