Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Deciziile Consiliului Director al ANR (4 iunie 2020)

Deciziile Consiliului Director al ANR (4 iunie 2020)

Întrunit în şedinţă extraordinară, prin teleconferinţă, în data de 4 iunie a.c., Consiliul Director al ANR a adoptat următoarele hotărâri:

  1. Aprobare modificării proiectului activităţilor specifice pentru anul 2020 finanţate din sume de la bugetul de stat prin reprogramarea unora dintre acţiuni, din cauza pandemiei de COVID19. În acest sens, noile repere organizatorice vor fi înaintate spre aprobare către Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii.
  2. Reconfigurarea calendarelor activităţilor culturale şi sportive după cum urmează:

– Concursul de interpretare muzicală „Ion Blăjan” (secţiunile folclor şi romanţe): Rezultatele fazei pe filială trebuie comunicate până la data de 28 august. Finala va avea loc în cea de-a doua jumătate a lunii septembrie.

– Festivalul de artă dramatică „Mihai Codreanu”: Înscrierea participanţilor se va face pâna la data de 4 septembrie. Festivalul va avea loc în prima jumătate a lunii octombrie.

– Concursurile „Prietenii cărţii braille” şi „Performanţa braille”: faza pe filială: 26 septembrie; faza zonală 3 octombrie; finala 10 octombrie. La finala concursului „Performanţa braille” vor participa şi câştigătorii celor două secţiuni ale concursului „Braille Junior” din anul trecut.

– Concursurile „Pe meridianele culturii” şi „Imaginea ta contează”: faza pe filială: 7 noiembrie; faza zonală 14 noiembrie; finala 21 noiembrie.

– Concursul de interpretare muzicală „Vasile Snacoveanu” (secţiunile muzică uşoară şi folk): Rezultatele fazei pe filială trebuie trimise până la data de 16 octombrie. Finala va avea loc în cursul lunii noiembrie.

– Campionatul naţional de table: Rezultatele fazei pe filială trebuie comunicate până la data de 17 august. Finala va avea loc în prima jumătate a lunii septembrie.

– Campionatul naţional individual de şah: Rezultatele concursurilor organizate la nivel de filiale trebuie comunicate Consiliului Director până la data de 31 iulie. Finala va avea loc la Olăneşti, în cea de-a doua parte a lunii august. Ţinând cont de faptul că în acest an nu s-a mai putut organiza Memorialul Francisc Cori, concursul naţional rezervat elevilor din şcolile pentru deficienţi de vedere, la finala naţională vor participa elevii clasaţi pe primele două locuri la ediţia din anul precedent.

– Campionatul Naţional de Popice: Finala va avea loc în cursul trimestrului al III-lea.

– Campionatul Naţional de Goalball: modul de desfăşurare va fi stabilit în funcţie de măsurile de sănătate publică şi va fi comunicat în timp util.

  1. Menţinerea, până la data de 30.09.2020, a facilităţii acordate filialelor care achită cotizaţia obligatorie la Fondul de solidaritate.
  2. Convocarea, în luna septembrie, a Adunării Generale Extraordinare a Reprezentanţilor ANR, pentru stabilirea tuturor aspectelor procesului electoral din cadrul organizaţiei şi pentru soluţionarea altor probleme organizatorice.

În cadrul şedinţei, Consiliul Director a analizat cele 11 înscrieri primite pentru concursul „Filiala anului”. Câştigătoare a fost desemnată filiala Bacău, care a atras în anul 2019 cele mai mari sume în folosul desfăşurări activităţii (acestea provenind din sponsorizări şi din “2%”). Prin urmare, se impun adresate felicitări organelor de conducere, angajaţilor şi membrilor care au făcut posibilă această performanţă remarcabilă. În ierarhia finală, pe următoarele două locuri s-au situat filialele Prahova şi Bihor.

De asemenea, Consiliul Director a luat act, cu regret, de demisia, din motive de sănătate, a Preşedintelui Filialei ANR Bistriţa-Năsăud, domnul Iacob Pop. Conform prevederilor Statutului, unul dintre vicepreşedinţi va prelua ca interimar, pentru maximum şase luni, atribuţiile preşedintelui, urmând să organizeze alegeri.

Consiliul Director îi adresează domnului Iacob Pop cele mai calde felicitări şi mulţumiri pentru activitatea excepţională desfăşurată în folosul Asociaţiei şi al membrilor ei. Nu trebuie uitat faptul că domnia sa a preluat conducerea filialei când aceasta se afla într-un moment foarte critic, atât din punct de vedere financiar, cât şi în planul credibilităţii. O lasă acum într-o stituaţie deosebit de favorabilă, după ani de strădanii, în care a reuşit să dezvolte relaţii foarte bune cu structurile locale, să obţină proiecte nerambursabile şi, cel mai important, să atragă nevăzătorii prin serviciile oferite.

Tot în seria măsurilor cu caracter organizatoric, având în vedere faptul că preşedinta filialei Tulcea, doamna Daniela-Vasilica Mihai, îşi va încheia activitatea la sfârşitul lunii iunie, urmează a fi convocată în cel mai scurt timp posibil o Adunare Generală extraordinară pentru adoptarea măsurilor care se impun.

În numele Consiliului Director al ANR,

Preşedinte

Tudorel Tupiluşi

Sari la conținut