Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Hotărârile Adunării Generale a Reprezentanţilor – 26 martie 2019

Hotărârile Adunării Generale a Reprezentanţilor – 26 martie 2019

Hotărârile Adunării Generale a Reprezentanţilor

Asociaţiei Nevăzătorilor din România (ANR)

Predeal, 26 martie 2019

În şedinţa din 26 martie 2019, care au avut loc la Predeal, judeţul Braşov, Adunarea Generală a adoptat următoarele hotărâri:

  1. Aprobarea Rapoartelor ANR pe anul 2018: Raportul narativ de activitate, Bilanţul contabil, Raportul financiar contabil şi Raportul Comisiei de Cenzori.
  2. Împuternicirea Consiliului Director pentru întocmirea şi eventual modificarea Proiectului de activităţi specifice pentru anul 2019, după comunicarea de către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi a sumei alocate de la buget.
  3. Aprobarea planului de activităţi şi a proiecţiei bugetare pentru anul 2020. Împuternicirea Consiliului Director pentru întocmirea proiectului de finanţare ce urmează a fi depus spre aprobare la Ministerul Muncii.
  4. Stabilirea la 5.500 lei a plafonului lunar alocat filialelor din bugetul aprobat organizaţiei noastre de către Ministerul Muncii, începând cu luna aprilie a.c.
  5. Alegerea în funcţia de membru supleant în Consiliul Director al ANR cu vot consultativ a domnilor Olaru Mihăiţă şi Ilieş Vasilică. Prin urmare, în cazul indisponibilităţii unuia dintre membrii Consiliului Director, în locul acestuia va participa la lucrări domnul Olaru Mihăiţă. Iar în cazul indisponibilităţii a doi membri ai Consiliului Director, la şedinţele acestui for va lua parte domnul Ilieş Vasilică.
  6. Reorganizarea Filialei Olt şi transformarea ei în parte a Filialei Vâlcea începând cu 01 ianuarie 2020. Filiala Vâlcea va deveni astfel filială interjudeţeană. În acest sens, mandatul de administrator al filialei Olt acordat domnului Nicolae Porfire se prelungeşte până la sfârşitul anului 2019, domnia sa urmând să întreprindă, cu sprijinul compartimentului juridic de la nivelul Consiliului Director naţional, toate demersurile legale şi organizatorice care se impun.
  7. Organizarea, în cursul acestui an, a  unei Adunări Generale extraordinare pentru adoptarea noului Statut al ANR. Coordonatele organizatorice ale acestei acţiuni urmează a fi stabilite şi comunicate în timp util.
  8. Împuternicirea Consiliului Director să identifice măsurile care se impun în privinţa Comisiei de cenzori, în contextul celor mai recente modificări legislative.

Adunarea Generală a luat act de faptul că doi dintre membrii săi, domnii Neculai Bunduc (Botoşani) şi Viorel Valentin Mocanu (Brăila) au lipsit nemotivat la două şedinţe consecutive. Prin urmare, în conformitate cu Decizia adoptată în anul 2017 solicită filialelor din care aceştia fac parte să desemneze înlocuitori.

Preşedinte,

Tudorel Tupiluşi

Sari la conținut