Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Deciziile Consiliului Director al ANR (8 noiembrie 2018)

Deciziile Consiliului Director al ANR (8 noiembrie 2018)

În şedinţa din data de 8 noiembrie a.c., desfăşurată la Bistriţa, Consiliul Director al ANR a adoptat următoarele hotărâri:

  1. Aprobarea propunerilor Comisiei de resurse umane, incluziune şi accesibilitate, după cum urmează:
  • Instituirea, începând cu anul 2019, a distincţiei – “Filiala anului”. Va fi astfel premiată filiala care atrage în folosul nevăzătorilor cea mai mare sumă (din finanţări nerambursabile, sponsorizări, donaţii etc), în afara contribuţiilor primite de la membri. În evaluarea rezultatelor se vor lua în calcul şi bunurile materiale obţinute. Precizări privind documentele necesare şi termenul de depunere vor fi transmise în timp util.
  • Iniţierea de demersuri pentru realizarea unei hărţi naţionale a accesibilizării.

2. Stabilirea următoarelor valori ale premiilor pentru Festivalul “Tinere talente” destinat elevilor deficienţi de vedere: locul I – 200 lei, locul II – 150 lei, locul III – 100 lei şi menţiune – 50 lei.

3. Completarea regulamentelor concursurilor “Prietenii cărţii braille”, “Performanţa braille”, “Pe meridianele lumii” şi “Imaginea ta contează” cu precizarea că în situaţia în care de la faza pe filială se califică mai puţin de 16 concurenţi, faza zonală nu va mai avea loc iar participanţii ajungând direct în finală.

4. Desemnarea domnului Nicolae Porfire, Preşedinte al filialei Vâlcea, ca administrator interimar al filialei Olt, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 12 noiembrie şi împuternicirea sa pentru a reprezenta filiala în relaţiile cu autorităţile publice locale, cu alte instituţii publice sau private. Administratorul va prezenta Adunării Generale a ANR, care va avea loc în martie 2019, un raport privind situaţia filialei Olt şi acţiunile întreprinse, urmând ca Adunarea Generală a ANR să decidă cu privire la măsurile care se impun.

De asemenea, în cursul şedinţei, Consiliul Director a dezbătut problema pensiilor deficienţilor de vedere în contextul proiectului de lege aflat în procedură parlamentară. În acord cu propunerile Comisiei de drepturi sociale (întrunită la Bistriţa în data de 7 noiembrie 2018), a fost reiterată necesitatea continuării demersurilor, astfel încât forma finală a acestui act normativ de o deosebită importanţă să fie cât mai avantajoasă pentru persoanele cu deficienţă vizuală.

În numele Consiliului Director al ANR,

Preşedinte,                                                                               

Tudorel Tupiluşi

Sari la conținut