Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Informare privind modificările aduse de OUG 69/2018 Legii 448/2018

Informare privind modificările aduse de OUG 69/2018 Legii 448/2018

Informare privind modificările aduse de OUG 69/2018 Legii 448/2018

Dorim să vă aducem la cunoştinţă faptul că în data de 19 iulie a.c. a intrat în vigoare, prin publicarea în Monitorul Oficial, Ordonanţa de urgenţă nr. 69 /2018 care aduce următoarele modificări Legii 448/2006:

  1. Introducerea noțiunii de măsuri de protecţie” definite ca: “măsuri stabilite de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cuprinse în programul individual de reabilitare şi integrare socială, de tip: asistent personal, asistent personal profesionist, servicii sociale la domiciliu sau centre de zi sau rezidenţiale.”
  2. Apariția “Legitimaţiei acordată persoanelor cu handicap” care va fi eliberată de DGASPC-uri. Modelul va fi aprobat prin ordin de ministru. Motivația acestei măsuri este “necesitatea unei mai bune administrări şi monitorizări a drepturilor persoanelor cu dizabilităţii … privind modalitatea de facilitare a accesului la acestea prin utilizarea legitimaţiei şi crearea cadrului pentru tipărirea biletelor de transport interurban.”
  3. Introducerea unui nou alineat la articolul 24 privind gratuitatea transportului interurban care prevede ca biletele de călătorie să fie tipărite exclusiv de către DGASPC-uri. Conform comunicatului de Guvern se creează astfel cadrul legislativ pentru biletul unic. Așteptăm normele de aplicare pentru mai multe detalii.
  4. Acordarea unei alocaţii lunare de îngrijire reprezentând cheltuieli lunare de locuit, hrană şi echipament pentru fiecare adult cu handicap aflat în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist. În prezent, asistentul personal profesionist va primi 750 lei pentru gradul grav și 600 de lei pentru gradul accentuat, sume care se adaugă salariului. Precizăm că de protecția asistentului personal profesionist poate benificia adultul cu handicap grav sau accentuat care nu dispune de spaţiu de locuit, nu realizează venituri ori realizează venituri de până la nivelul salariului mediu pe economie. Asistentul personal profesionist nu poate fi soţul, soţia sau rudele în linie dreaptă.
  5. Redefinirea centrelor de zi și centrelor rezidențiale ca fiind servicii sociale și nu locații pentru “nu se mai finanţa locul într-o instituţie, ci serviciile oferite persoanelor cu dizabilităţi” potrivit comunicatului de guvern. Totodată se limitează capacitatea centrelor rezidențiale la 50 de locuri  și sunt redefinite și tipurile acestora.
  6. Reducerea membrilor Comisiei superioare de evaluare de la 5 la 4. Membrii de specialitate vor trebui să aibă “experienţă în dizabilitate”.De asemenea, Comisia superioare are o nouă atribuție și anume : “elaborează, modifică şi/sau completează Criteriile medicopsihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap a persoanelor adulte, aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului sănătăţii, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi.”
  7. Creșterea gradului de finanțare a proiectelor organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap de la 90 la 98%.
  8. Creșterea amenzilor pentru nerespectarea unor drepturi ale persoanelor cu dizabilități prevăzute în Legea 448/2006.

Pentru mai multe detalii puteți consulta actul normativ aici.

Sari la conținut