Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Spor de 15% pentru nevăzătorii cu handicap grav şi accentuat plătiţi din fonduri publice

Spor de 15% pentru nevăzătorii cu handicap grav şi accentuat plătiţi din fonduri publice

Extras din

LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017
privind salarizarea personalului platit din fonduri public

ART. 22

    Sporul pentru persoanele cu handicap

    (1)  Pentru activitatea desfăşurată de nevăzătorii cu handicap grav şi accentuat, în cadrul programului normal de lucru, se acordă un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare.

    (2)  Celelalte categorii de persoane cu handicap grav şi accentuat care vor beneficia de acest spor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului emisă până la data de 1 septembrie 2018.

 (la 31-03-2018 Articolul 22 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II  a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018)

Sari la conținut