Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Poziţia ANR faţă de prevederile OUG 60/2017 referitoare la unităţile protejate

Poziţia ANR faţă de prevederile OUG 60/2017 referitoare la unităţile protejate

Având în vedere modul eronat în care a fost prezentată în spaţiul public poziţia organizaţiei noastre faţă de prevederile OUG 60/2017 referitoare la creşterea valorii prestaţiilor sociale şi la unităţile protejate autorizate, precizăm următoarele:

Susţinem fără rezerve existenţa unităţilor protejate, ca oportunitate oferită inclusiv deficienţilor de vedere de a-şi pune în valoare potenţialul, de a se integra social prin muncă, de a trăi demn şi prosper.

Prin însăşi menirea ei, Asociaţia Nevăzătorilor din România apără şi promovează, după cum bine se ştie, interesele persoanelor cu deficienţă vizuală.

În acest sens, am salutat de fiecare dată măsurile de protecţie socială în beneficiul persoanelor cu dizabilităţi şi am reacţionat, adesea vehement, ori de câte ori s-a preconizat adoptarea unor măsuri defavorabile.

În context, am apreciat, într-un comunicat emis anterior apariţiei OUG 60/2017, iniţiativa Guvernului României de a majora indemnizaţiile acordate persoanelor cu handicap. Considerăm că demersul se impunea cu necesitate, întrucât, după cum menţionam în documentul amintit, aceste indemnizaţii nu au cunoscut indexări semnificative în ultimii ani.

Concomitent, când am aflat despre intenţia Executivului de a modifica regimul de funcţionare a unităţilor protejate (intenţie care, de altfel, nu a fost pusă în dezbatere publică, aşa cum ar fi presupus-o principiul transparenţei decizionale), am luat imediat atitudine. Am contactat de urgenţă reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi (ANPD) şi am înaintat Ministerului Muncii, în data de 02.08.2017, următoarea adresă:

Către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

În atenţia doamnei Ministru Lia Olguţa Vasilescu

În calitate de organizaţie naţională reprezentativă care apără şi promovează de peste şase decenii drepturile persoanelor cu deficienţă vizuală din România, ne exprimăm îngrijorarea faţă de intenţia Guvernului de a modifica, prin ordonanţă de urgenţă, art. 78 din legea 448/2006, în sensul desfiinţării de facto a unităţilor protejate.

După cum desigur ştiţi, numărul de persoane cu dizabilităţi angajate în muncă este foarte redus în ţara noastră, iar acest fapt constituie una dintre problemele de prim ordin ale societăţii româneşti. Concret, folosind repere statistice furnizate de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi (ANPD), din cele aproximativ 33.500 de persoane cu dizabilităţi angajate, circa 2.000 (adică 6%) lucrează în unităţi protejate.

A elimina aceste structuri înseamnă practic a transforma oameni activi dintr-o categorie socială vulnerabilă în asistaţi sociali. Or, o asemenea abordare este incompatibilă cu politicile europene, cu prevederile Convenţiei ONU în materie, document ratificat de către ţara noastră, şi, în context, cu principiile social-democrate.

Mai mult, unele dintre unităţile protejate existente desfăşoară activităţi de producţie şi, pe baza cadrului normativ în vigoare, au făcut investiţii semnificative, atât în utilaje, cât şi în accesibilizarea locurilor de muncă, având proiecte în derulare cu finanţări locale sau, după caz, europene.

Considerăm că măsura preconizată va avea un puternic impact negativ în rândul deficienţilor de vedere, chiar dacă are drept pandant o uşoară creştere a indemnizaţiilor de handicap, prin prisma a cel puţin două considerente:

– afectează în mod grav şansele de integrare socială, prin dispariţia a peste 2.000 (două mii) de locuri de muncă ocupate de persoanele cu dizabilităţi în cele 732 de unităţi protejate;

– contravine principiului predictibilităţii cadrului legislativ, în baza căruia se dezvoltă orice entitate economică;

Date fiind cele semnalate, insistăm pentru menţinerea unităţilor protejate în forma lor actuală sau cel puţin a celor care au activităţi de producţie și servicii, întrucât acordă persoanelor cu dizabilităţi o şansă de angajare în muncă pe care nu o oferă în România nici o altă structură. În plus, pentru reglarea unor aspecte disfuncţionale, susţinem creşterea de la 30% la 50% a proporţiei de angajaţi cu dizabilităţi în cadrul unei unităţi protejate.

Avem convingerea că, în spiritul solidarităţii sociale pentru care militează, prin însăşi titulatura sa, ministerul pe care îl conduceţi, nu veţi accepta adoptarea unei modificări legislative care prejudiciază persoanele cu handicap.

Cu aleasă consideraţie,

Preşedinte,

Tudorel Tupiluşi

Sari la conținut