Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Sporul de 15% în anul 2017 pentru nevăzătorii cu grad grav și accentuat angajați în sistemul public

Sporul de 15% în anul 2017 pentru nevăzătorii cu grad grav și accentuat angajați în sistemul public

Referitor la acordarea, în acest an, a sporului de 15% nevăzătorilor plătiți din fonduri publice în condițiile intrării în vigoare a articolului numărul 22 din Legea-Cadru numărul 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dorim să facem următoarea precizare:

Potrivit articolului 38 aliniatul (2) litera a), din aceeași lege, “se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, … cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, …şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, …. de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;”

Așadar, până la sfârșitul anului nevăzătorii angajați în sistemul public vor primi acest sport. Hotărârea de Guvern prin care se vor stabili categoriile de persoane cu handicap care vor beneficia de sporul de 15% prevăzut la articolul 22 nu poate modifica articolul 38 din Lege. Modificarea unei legei se poate face doar printr-o altă lege sau ordonanță de urgență.

Prezentăm mai jos un extras din Legea-Cadru numărul 153 din 2017 cu articolul 22 și articolului 38 aliniatul (2) litera a).:

“ART. 22

    Sporul pentru persoanele cu handicap

    Pentru activitatea desfăşurată de persoanele cu handicap grav sau accentuat, în cadrul programului normal de lucru se acordă un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare. Categoriile de persoane cu handicap care vor beneficia de acest spor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

………..

ART. 38

    Aplicarea legii

    (2) Începând cu data de 1 iulie 2017:

    a) se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie şi indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;”

Ioana Șeremet

Secretar General

Sari la conținut