Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Deciziile Consiliului Director al ANR (Băile Felix, jud. Bihor, 24 mai 2017)

Deciziile Consiliului Director al ANR (Băile Felix, jud. Bihor, 24 mai 2017)

În şedinţa din data de 24 mai a.c., Consiliul Director a adoptat următoarele hotărâri:

Validarea rezultatelor alegerilor desfăşurate la noua filială Tulcea în data de 14.05.2017. în urma procesului electoral, Consiliul Director al Filialei Tulcea este alcătuit din: preşedinte – Daniela Vasilica Mihai, vicepreşedinţi – Teodora Barbir şi Maria Cozma, membri – Ionel Iani şi Ioana Pascu şi membru supleant – Carmen Stoica. Doamna preşedinte Daniela Vasilica Mihai este împuternicită să îndeplinească toate formalităţile legale pentru înfiinţarea filialei ANR Tulcea.Totodată, Consiliul Director a luat act de modificările apărute în componenţa organelor de conducere ale Filialei Constanţa, conform rezultatelor alegerilor din data de 13.05.2017, ca urmare a deciziei de separare. Astfel, Consiliul Director este alcătuit din: preşedinte – Iulian Iova, vicepreşedinţi – Eftimie Gigică şi Ionel Radu, membri – Georgeta Păunete şi Elena Ciobanu, membri supleanţi – Maria Chiper şi Silviu Viziteu.

Reprogramarea pentru toamna acestui an a primului turneu al Finalei Campionatului Naţional de Goalball.

Includerea în regulamentele concursurilor cultural naţionale ”Prietenii cărţii braille” şi ”Pe meridianele lumii” a prevederii că nu au dreptul să participe la aceste acţiuni angajaţii deficienţi de vedere ai asociaţiei şi ai filialelor sale. Precizarea se impune întrucât întrebările folosite la cele două întreceri sunt elaborate de către conducerea operativă a asociaţiei şi se transmit prin e-mail filialelor.

Aprobarea, conform anexei, a unor propuneri venite din partea Comisiei de Cultură şi Presă a ANR, care s-a întrunit la Băile Felix, în ziua de 23 mai a.c..

La propunerea d-lui Vicepreşedinte Virgil Lazăr, Consiliul Director, şi-a dat acordul pentru Convocarea Comisiei Resurse umane, incluziune şi accesibilitate, în perioada 03 – 04 iulie la Constanţa, urmând ca detalile organizatorice să fie comunicate membrilor comisiei în timp util.

Totodată, în cadrul şedinţei, au fost soluţionate unele sesizări şi petiţii referitoare la filialele Vâlcea şi Sibiu, soluţiile şi recomandările urmând a fi comunicate celor vizaţi.

În numele Consiliului Director al ANR,

Preşedinte,                                                                               

Tudorel Tupiluşi

ANEXĂ
la
Deciziile Consiliului Director al ANR
(Băile Felix, jud. Bihor, 24 mai 2017)

La propunerea Comisiei de Cultură şi Presă a ANR, Consiliul Director adoptă următoarele decizii:
1. Selectarea drept bibliografie pentru concursul „Prietenii cărţii braille” din anul 2018 a unei cărţi despre Marea Unire a românilor, cu prilejul sărbătoririi unui secol de la acest eveniment istoric. Lucrarea va fi stabilită în următoarea şedinţă a Consiliului Director.
2. Modificarea regulamentului concursului „Prietenii cărţii braille” prin introducerea, pentru primele trei serii de întrebări, a răspunsurilor tip grilă simplă (trei variante, dintre care una corectă).
3. Modificarea unor prevederi ale regulamentului concursului „Performanţa braille” după cum urmează:
– penalizarea pentru un cuvânt sărit (la citire şi la scriere) este de 2 secunde;
– penalizarea pentru un rând sărit (la citire şi la scriere) este de 8 secunde;
– ierarhia finală nu se va mai stabili prin însumarea timpilor de citire şi de scriere, ci prin însumarea rezultatelor, pentru ca cititul şi scrisul să aibă pondere egală. Prin urmare, se va proceda astfel: după desfăşurarea primei probe, cea de lectură, se va întocmi un clasament parţial, incluzând, fireşte, doar concurenţii care au îndeplinit baremul. Primul clasat va primi zece puncte, al doilea nouă, al treila opt etc.. La a doua probă, cea de scriere, se va  proceda în mod similar. Ordinea finală a concurenţilor se va stabili prin cumularea punctelor din cele două clasamente;
– în caz de egalitate, departajarea se va face în funcţie de timpii realizaţi.
4. Invitarea câştigătorilor celor două secţiuni ale concursului Braille Junior la finala întrecerii similare naţionale, Performanţa braille.
5. Includerea în Colegiul de redacţie al revistei „Litera noastră” a profesorului şi scriitorului Radu Sergiu Ruba, fost redactor-şef şi apoi redactor al publicaţiei. Totodată, profesorul Tiberiu Păun nu va mai face parte din Colegiu.
6. Stabilirea şi reglementarea următoarelor aspecte privind revista braille:
– reintroducerea rubricii de umor, care să cuprindă experimental şi rebus;
– introducerea unei rubrici de tehnologie;
– reintroducerea, în funcţie de mesajele primite de la cititori, a rubricii „Poşta redacţiei”;
– redactarea revistei astfel încât deciziile organelor de conducere ale ANR şi lista cărţilor înregistrate să se încheie pe o pagină care să nu fie continuată cu alt articol, pentru a facilita decuparea.
7. Transmiterea către filiale a revistei audio „Impact” exclusiv prin intermediul serverului ftp şi renunţarea la compact discuri începând din anul 2018. Doar abonaţii acestei publicaţii vor primi în continuare compact discuri în format audio mp3.
8. Trimiterea către filialele ANR de circulare privind următoarele aspecte:
– recomandarea achiziţionării unui hard disc extern, pentru stocarea bibliotecii audio.
– invitarea scriitorilor nevăzători să transmită cărţile la Consiliul Director, pentru alcătuirea unei biblioteci electronice naţionale;
– prezentarea ofertei de carte braille pe care tipografia ANR o poate pune la dispoziţie;
– efectuarea unui sondaj privind oportunitatea tipăririi în braille a unei noi cărţi de bucate.
9. Informarea săptămânală a filialelor ANR asupra noutăţilor apărute pe serverul ftp.
10. Identificarea de oportunităţi pentru susţinerea şi promovarea mediatică a interpreţilor nevăzători care câştigă concursurile muzicale naţionale.
11. Analizarea soluţiilor posibile pentru organizarea, cu titlu experimental, în anul 2018, a unui concurs de interpretare muzicală destinat elevilor deficienţi de vedere.

În numele Consiliului Director al ANR,

Preşedinte,
Tudorel Tupiluşi

Sari la conținut