Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Deciziile Consiliului Director al ANR (Bistriţa, 22 martie 2017)

Deciziile Consiliului Director al ANR (Bistriţa, 22 martie 2017)

În şedinţa din data de 22 martie a.c., Consiliul Director a adoptat următoarele hotărâri:

  1. Completarea şi aprobarea Rapoartelor de activitate pe anul 2016 şi înaintarea lor către Adunarea Generală.
  2. Stabilirea Ordinii de zi a Adunării Generale.
  1. Convocarea în sesiune extraordinară a Adunării Generale a Reprezentanţilor filialei Bacău, în conformitate cu articolul 34 alineatul 4 din Statutul ANR şi cu articolul 20 aliniatul 5 din statutul Filialei ANR Bacău, pentru armonizarea prevederilor Statutului filialei cu cele ale Statutului naţional.
  2. Convocarea în sesiune extraordinară a Adunării Generale a Reprezentanţilor filialei ANR Olt, potrivit articolului 34 alineatul 4 din Statutul ANR, pentru analizarea activităţii filialei, în contextul neparticipării membrilor acesteia la acţiunile cu caracter naţional ale asociaţiei.
  3. Prezentarea la Adunarea Generală a proiectului de Statut elaborat de către comisia abilitată în acest sens.
  4. Organizarea Comisiei de Educaţie şi formare profesională la Buzău, în ziua de 10 aprilie 2017, cu prilejul concursului naţional rezervat elevilor din şcolile pentru deficienţi de vedere;
  5. Cooptarea în Comisia de Drepturi sociale a domnilor Florin-Dorin Atimuţ (Arad) şi Vasilică Ilieş (Galaţi).
  6. Înaintarea către Adunarea Generală a propunerilor Comisiei de Drepturi sociale;
  7. Aprobarea  unor propuneri ale Comisiei naţionale de femei (prezentate în Anexă);
  8. Susţinerea demersului iniţiat de un grup de nevăzători pentru crearea unei voci sintetice pentru limba română realizată de către specialişti români şi înaintarea problemei către Comisia de resurse umane, incluziune şi accesibilitate.

În numele Consiliului Director al ANR,

Preşedinte,

Tudorel Tupiluşi

Sari la conținut