Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Gratuitate pentru elevii cu cerințe educaționale speciale pentru transportul intern feroviar și cu metroul

Gratuitate pentru elevii cu cerințe educaționale speciale pentru transportul intern feroviar și cu metroul

Gratuitate pentru elevii cu cerințe educaționale speciale pentru transportul intern feroviar și cu metroul

Având în vedere prevederile H.G. nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, vă comunicăm că elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială sau tutelă, așadar inclusiv elevii cu deficiență vizuală, beneficiază de gratuitate 100% pentru transportul intern feroviar, pe toate categoriile de tren, clasa a II-a și cu metroul.

Facilitatea pentru transportul intern feroviar se acordă pe tot parcursul anului calendaristic iar pentru transportul cu metroul, pe  tot parcursul anului școlar începând din anul 2018.

Eliberarea legitimațiilor de călătorie/abonamentelor gratuite de către operatorii de transport, se face în baza carnetului de elev sau în baza adeverinței doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare și a certificatului de naștere în copie.

Carnetul de elev va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului iar la rubrica ”mențiuni” unitatea de învățământ va atesta dreptul la gratuitate de care elevul beneficiază.

Precizăm că  aplicarea art. 4 alin. (6) care prevede obligația operatorului de transport cu metroul de a elibera gratuit abonamentul lunar, se va face începând cu data de 01 iulie 2018.

Vă redăm mai jos articolele din H.G. nr. 42/2017 la care ne-am referit mai sus, astfel:

Art. 2 alin. (3): ”Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă beneficiază de gratuitate pentru transportul intern feroviar, pe tot parcursul anului calendaristic”.

Alin. (4) al aceluiași articol prevede: ”Pentru elevii prevăzuți la alin. (3) operatorii de transport feroviar de călători vor elibera gratuit legitimații de călătorie pentru toate categoriile de tren, pentru tariful de rezervare, clasa a II-a…”.

Art. 4 alin. (2): ”Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe tot parcursul anului școlar”.

Alin. (6): ”Pentru elevii și studenții prevăzuți la alin. (2) și (4) operatorul de transport cu metroul va elibera gratuit abonament lunar”.

 Art. 7: ”Prevederile referitoare la faza a II-a prevăzute la art. 3 alin. 3, 6, 8 și 9, precum și art. 4 alin. (6) se aplică începând cu data de 1 iulie 2018”.

Consilier juridic,

Maria Găman

Sari la conținut