Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Scutire de impozit pentru intreaga cladire de domiciliu

Scutire de impozit pentru intreaga cladire de domiciliu

Informare legislativă
Vă informăm cu privire la modificarea Codului fiscal adusă de O.U.G. nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, care cuprinde la punctul 39 o modificare avantajoasă pentru toate persoanele cu dizabilități:
”La articolul 456 alineatul (5), partea introductivă și litera b) se modifică și vor avea urmatorul cuprins:
”(5) În cazul scutirilor prevazute la alin. (1) lit. r), s) și t):
……………………………………………
b) scutirea se acordă pentru întreaga clădire de domiciu deținută în comun cu soțul sau soția, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menționate la alin. (1) lit. s) și t). În situația în care o cotă-parte din clădirea de domiciliu aparține unor terti, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de acești terți”
Maria Găman
Consilier Juridic

Sari la conținut