Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Precizările legate de cuantumul indeminzaţiei de însoţitor

Precizările legate de cuantumul indeminzaţiei de însoţitor

Urmare a numeroaselor confuzii apărute în comunitatea nevăzătorilor ca urmare a apariţiei Ordonanţei de Urgenţă nr. 20 din 2016 cu privire la creşterile salariale din sistemul medical, Consiliul Director al ANR a solicitat Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice un punct de vedere legat de cuantumul indemnizaţiei de însoţitor pentru gradul grav.

Răspunsul primit de la Direcţia Politici Salariale precizează clar că: “Anexa nr. 1 la O.U.G. nr.57/2015, astfel cum a fost modificată de OUG nr. 20/2016 şi OUG nr. 43/2016, se aplică numai pentru personalul medico – sanitar şi auxiliar sanitar, nu şi pentru personalul din domeniul de asistenţă socială, respectiv pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav.”

Aşadar de creşterile salariale aduse de Ordonanţa de urgenţă nr. 20 din 2016, aşa cum sunt descrise în anexe, beneficiază personalul medical din unităţile cu paturi şi nu asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, la care se raportează indemnizaţia de însoţitor pentru gradul grav.

Pentru referinţă, puteţi consulta răspunsul primit de la Ministerul Muncii în format doc. si pdf..

Cu cele mai bune gânduri,

Ioana Şeremet

Secretar General

Sari la conținut