Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Deciziile Consiliului Director al ANR – 14 iulie 2016

Deciziile Consiliului Director al ANR – 14 iulie 2016

 În şedinţa din data de 14 iulie a.c., Consiliul Director a adoptat următoarele hotărâri:

  1. A luat act de desfăşurarea procesului electoral la nou înfiinţata filială Vrancea şi validează rezultatele alegerilor care au avut loc în data de 28 mai 2016. În structurile de conducere au fost aleşi: Preşedinte – Dorina Nanu; Vicepreşedinţi: Ion Mănăilă, Florinel Pîsu; Membri în Consiliul Director: Gheorghe Olaru, Liliana Stoica.
  2. A luat act de alegerile structurilor interimare la noua filială Buzău, care au avut loc în data de 11 iunie 2016 şi anume: Preşedinte – Iulian Caraman; Vicepreşedinţi: Fănel Antohi, Luminiţa Mihalache; Membri în Consiliul Director: Mariana Chiriţoiu, Costel Anton.
  3. Aprobă schiţa Proiectului de Buget al ANR pentru anul 2017, proiect ce urmează a fi depus la Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi.
  4. Aprobă deciziile organizatorice ale Comisiei pentru modificarea Statutului ANR, întrunită la Bucureşti, în ziua de 14 iulie a.c.:
  • Completarea Comisiei, conform hotărârii Adunării Generale din data de 17 martie 2016, cu juristul ANR, doamna Maria Găman;
  • Stabilirea Coordonatorului Comisiei, în persoana domnului Vicepreşedinte Virgil Lazăr, datorită experienţei sale juridice;
  • Corelarea şedinţelor Comisiei cu cele ale Consiliului Director naţional, pentru eficientizarea activităţii şi diminuarea costurilor organizatorice;
  • Stabilirea termenelor de lucru ale Comisiei. Astfel, până la Adunarea Generală Ordinară din martie 2017, vor fi colectate şi sintetizate propunerile transmise de membri, elaborându-se apoi un proiect de Statut. Cu acordul Adunării Generale, proiectul va intra în dezbatere publică, urmând ca forma finală a Statutului să fie prezentată spre adoptare în cadrul Adunării Generale din 2018.5.Aprobă propunerea Comisiei de femei privind bibliografia concursului naţional “Imaginea ta contează”, ediţia 2016. Conţinutul exact al materialului ce urmează a fi studiat, precum şi alte aspecte referitoare la probele de concurs vor fi transmise filialelor ANR până la data de 1 august a.c..

5. Stabileşte structura formularului tip ce urmează a fi trimis spre completare tuturor filialelor ANR, în vederea alcătuirii, până la sfârşitul anului, a unei baze de date naţionale cu membrii ANR, conform deciziei Consiliului Director al ANR cu nr. 6, din data de 14 ianuarie 2016. Atât formularul, cât şi instrucţiuni tehnice privind modul de introducere a datelor vor fi transmise până la data de 1 septembrie.

6. Va solicita filialei ANR Vâlcea un punct de vedere scris despre nemulţumirile exprimate de participanţi cu privire la organizarea concursului naţional de muzică populară, romanţe şi umor “Ion Blăjan”, desfăşurat în perioada 28-30 iunie a.c., invitându-l totodată pe Preşedintele filialei menţionate la următoarea şedinţă a Consiliului Director Naţional.

7. Împuterniceşte conducerea operativă să contacteze companiile de telefonie mobilă, în scopul obţinerii pentru nevăzători a unor oferte preferenţiale de servicii de comunicaţii, în contextul deciziei date în acest sens de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.

În numele Consiliului Director al ANR

Preşedinte,

Tudorel Tupiluşi

Sari la conținut