Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Deciziile Consiliului Director al ANR – 16 martie 2016, Cluj-Napoca

Deciziile Consiliului Director al ANR – 16 martie 2016, Cluj-Napoca

În şedinţa din data de 16 martie a.c., Consiliul Director a adoptat următoarele hotărâri:

  1. Aprobarea Rapoartelor de activitate pe anul 2015 şi înaintarea lor către Adunarea Generală.
  2. Stabilirea Ordinii de zi a Adunării Generale.
  3. Înaintarea către Adunarea Generală a propunerii de înfiinţare a unei  unităţi protejate în cadrul ANR.
  4. Achiziţionarea, în conformitate cu solicitările filialelor ANR, de legitimaţii de membru. A fost selectată oferta de 3,3 lei pe bucată.
  5. Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulate de către Valeriu Borşan împotriva deciziei de suspendare pe timp de cinci ani din calitatea de membru a ANR, decizie adoptată de Adunarea Generală a filialei Galaţi.
  1. Înaintarea către Adunarea Generală a propunerii de majorare cu 25% a cuantumului premiilor la concursul „Prietenii cărţii Braille” şi cu 10% la celelalte concursuri naţionale (culturale şi sportive) organizate de ANR.
  2. Aprobarea propunerilor Comisiei de drepturi sociale referitoare la iniţiativele legislative ale ANR privind facilitarea angajării în muncă a deficienţilor de vedere şi rezolvarea unor probleme curente.
  3. Modificarea regulamentului concursurilor de interpretare muzicală după cum urmează:

– eliminarea prevederii conform căreia un interpret care a câştigat de 3 ori premiul întâi nu mai poate participa;

– creşterea de la 3 la maximum 5 a numărului membrilor unui grup care participă la secţiunea satiră, cu observaţia că, valoarea premiului nu se schimbă;

9. Aprobarea propunerii Comisiei de educaţie a ANR privind adoptarea Codului Unificat  Britanic drept sistem unic la nivel naţional pentru textele ştiinţifice şi iniţierea de demersuri pe lângă forurile abilitate pentru oficializarea sa. În acest sens, până la data de 31 august, Comisia de educaţie a ANR va întocmi, cu sprijinul fundaţiei “Cartea călătoare”, o broşură cuprinzând semnele din Codul Unificat Britanic.  Lucrarea va fi disponibilă în braille, în scriere obişnuită şi în format electronic, urmând a fi difuzată tuturor şcolilor pentru deficienţi de vedere şi, la cerere, celor interesaţi. Codul va fi implementat progresiv în tipărirea manualelor braille.

10. Organizarea unei noi întâlniri a comisiei de educaţie, în contextul intenţiei exprimate instituţional de renunţare la şcolile speciale. Reuniunea va avea loc la Bucureşti, la sediul ANR, în ziua de 21 martie a.c..

11. Aprobarea următoarelor propuneri ale Comisiei de sport şi activităţi recreative:

– modificarea regulamentului de desfăşurare a Campionatului naţional de goalball, începând cu ediţia din anul 2016, în sensul în care dacă la competiţie se înscriu mai puţin de 6 echipe, se joacă 3 turnee, clasamentul stabilindu-se prin însumarea punctelor; primele 2 turnee se dispută într-o singură manşă, în vreme ce al treilea are loc pe sistemul tur-retur. Dacă la competiţie iau parte 6 sau mai multe echipe, acestea se împart în grupe, primele 2 clasate din fiecare grupă calificându-se pentru faza finală;

– stabilirea programului Campionatului naţional de goalball pentru anul 2016 după cum urmează, ţinând cont de faptul că din cele 7 echipe înscrise iniţial 2 s-au retras (Vâlcea şi Timiş) iar una nu a primit certificatul de identitate sportivă (echipa Liceului pentru deficienţi de vedere din Cluj),  ediţia din acest an se va desfăşura cu 4 echipe. Astfel, primul turneu la Bacău, al doilea la Satu Mare iar finala în organizarea filialei Mureş;

– transmiterea către filiale a solicitării de a iniţia demersuri pentru practicarea de către nevăzători a unor sporturi şi activităţi promovate la nivel internaţional: bowling, sporturi de contact, radio amatorismul;

– organizarea, cu titlu experimental, a unui campionat naţional de bowling în anul 2017, în funcţie de numărul sportivilor înscrişi;

– organizarea unei întâlniri cu profesorii de educaţie fizică din şcolile pentru deficienţi de vedere în scopul analizării posibilităţii de a organiza competiţii interşcolare la diverse sporturi (atletism, goalball, bowling, înot);

– invitarea, la sediul central al ANR, a sportivilor nevăzători care vor reprezenta România la jocurile paralimpice din acest an şi sprijinirea acestor performeri;

– recompensarea arbitrilor de la turneele de goalball cu suma de 100 lei de persoană pe zi de concurs – nu mai mult de 6 arbitri pe turneu. La turneele preliminare, suma necesară va fi constituită din contribuţia egală a filialelor participante, iar la turneul final şi la cupa României va fi suportată din fondul de solidaritate;

– recompensarea arbitrului care va conduce concursul de şah al elevilor “Memorialul Francisc Cori” cu suma de 100 lei;

– organizarea celei de a 2-a ediţii a Cupei României la goalball de către filiala Cluj, la începutul lunii septembrie;

– desfăşurarea finalei Campionatului naţional de şah în organizarea filialei Alba-Hunedoara la începutul lunii septembrie, cu condiţia ca filiala să nu aibă conturile blocate la acel moment.

12. Aprobarea următoarelor propuneri ale Comisiei de Resurse umane, incluziune şi accesibilitate:

– instituirea obligativităţii ca documentele care circulă în cadrul ANR să fie realizate într-un format accesibil deficienţilor de vedere;

– transmiterea către filiale a recomandării  de a încheia parteneriate cu structurile teritoriale ale Autorităţii Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială pentru informarea entităţilor publice şi private despre prevederile legale în vigoare şi stimularea acestora de a implementa standardele de accesibilizare.

De asemenea, Consiliul Director Naţional a luat act de demisia domnului Nicolae Porfire din Comisia de sport şi activităţi recreative, acest for urmând să-şi desfăşoare activitatea cu ceilalţi membri desemnaţi.

În numele Consiliului Director al ANR,

Preşedinte,

Tudorel Tupiluşi

Sari la conținut