Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Informare activitati recente ale conducerii operative a ANR

Informare activitati recente ale conducerii operative a ANR

Activităţi recente ale conducerii operative

a Asociaţiei Nevăzătorilor din România

 Activitatea conducerii operative a ANR a stat, la început de 2016, sub semnul a trei priorităţi: obţinerea unei decizii oficiale de majorare a cuantumului indemnizaţiei de însoţitor pentru nevăzătorii cu handicap grav, ridicarea popririi asigurătorii de pe conturile organizaţiei şi adoptarea documentelor necesare accesării sumelor alocate de la bugetul de stat. De asemenea, au fost avute în vedere identificarea de oportunităţi pentru finalizarea construirii Centrului Social şi de Reabilitare, precum şi promovarea problemelor persoanelor cu deficienţă de vedere la nivelul oamenilor politici.

În fine, s-a urmărit implicarea activă a asociaţiei în viaţa civică, prin participarea la evenimente şi consultări organizate sub auspiciile instituţiilor statului şi nu numai.

În sensul celor arătate, au fost întreprinse demersuri formale şi informale, unele cu rezultate imediate.

  1. Intervenţii susţinute pe lângă oficiali ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), în vederea soluţionării favorabile a majorării indemnizaţiei de însoţitor, precum şi pentru eliminarea diferenţelor semnificative între indemnizaţia de la D.G.A.S.P.C. şi cea primită prin Casa Naţională de Pensii Publice. Au fost contactate în acest sens, prin audienţe personale şi prin solicitări oficiale, Direcţia Juridică, Direcţia de Politici Publice, Direcţia de Politici Salariale, Autoritatea Naţională pentru Plăţi şi Inspecţii Sociale, precum şi Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Dizabilităţi (ANPD), structuri implicate direct în actul decizional. După îndelungi consultări şi tergiversări, am obţinut organizarea, la finele lunii ianuarie, a unei întâlniri de lucru pe tema indemnizaţiilor, cu participarea tuturor părţilor implicate; la această întâlnire s-a decis adoptarea unei decizii de majorare cu 25% a indemnizaţiei de însoţitor pentru nevăzătorii cu handicap grav, începând cu data de 1 decembrie 2015; plata se va face retroactiv.
  1. În vederea ridicării popririi asigurătorii de pe conturile asociaţiei, au fost iniţiate, prin intermediul avocaţilor special angajaţi, demersuri pe lângă forurile de resort şi a fost declanşată o acţiune în instanţă. Ca urmare, în ziua de 12 ianuarie, a avut loc o întâlnire de mediere la Ministerul Fondurilor Europene, cu participarea reprezentanţilor Autorităţii de Management. Discuţiile s-au soldat cu emiterea de către Ministerul Fondurilor Europene a unei recomandări scrise de ridicare a popririi asigurătorii de pe conturi, sub condiţia instituirii unui sechestru asigurătoriu pe bunuri aflate în proprietatea asociaţiei. În consecinţă, au fost întocmite actele necesare, iar ANAF a trimis reprezentanţi la sediul asociaţiei, în ziua de 3 februarie, pentru a trece la aplicarea măsurilor; acestea vor deveni operaţionale, cel mai probabil, până la finele lunii curente. Conturile vor fi astfel deblocate, iar apartamentul şi autoturismele pe care asociaţia noastră le deţine vor trece sub sechestru asigurător până la elucidarea litigiului.
  1. În dorinţa de a aduce la cunoştinţa liderilor politici situaţia în care se află persoanele cu deficienţă vizuală din România, dificultăţile pe care le întâmpină şi potenţialul de care dispun, dar şi în încercarea de a obţine sprijin pentru finalizarea construirii Centrului Social şi de Reabilitare, am solicitat audienţe tuturor grupurilor parlamentare, ceea ce a condus la o serie de întâlniri, în opinia noastră foarte importante.

– 1 februarie: Alianţa Liberal-Democrată – întrevedere cu domnul deputat Mircea Irimie.

– 9 februarie: Partidul Naţional Liberal – întrevedere cu domnul deputat Horia Cristian.

– 9 februarie: Uniunea Democrată a Maghiarilor din România – întrevedere cu domnul deputat Kelemen Hunor şi cu doamna senator Rozalia Biro.

În aceeaşi ordine de idei, preşedintele ANR, Tudorel Tupiluşi, a reuşit să obţină, pe data de 24 ianuarie, o întrevedere cu doamna Alina Gorghiu, co-preşedinte al Partidului Naţional Liberal, în timpul unei vizite pe care conducerea formaţiunii o făcea la Botoşani.

  1. În privinţa reprezentării ANR la evenimentele ce vizează persoanele cu dizabilităţi, se impun menţionate două participări:

– Pe 21 ianuarie, la întâlnirea de lucru lunară organizată începând cu acest an de către ANPD, pe teme de stringentă actualitate în domeniu.

– Pe 3 februarie, la întâlnirea organizată de Comisia de Afaceri Europene din Senatul României, care a avut ca obiectiv analizarea efectelor posibile ale Propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte cerinţele de accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor. Cu acest prilej, au fost purtate discuţii informale cu doamna Anca Boagiu şi cu domnul Ilie Năstase.

Tot în sfera activităţilor curente, se impune menţionat faptul că, în perioada 25-27 ianuarie a.c., la sediul asociaţiei a fost prezentă o echipă de control din cadrul Ministerului Muncii, care a  verificat execuţia bugetară pe anii 2014 şi 2015. Asemenea controale se efectuează o data la doi ani, cu scopul de a verifica activitatea contabilă a asociaţiei, reprezentând o procedură de rutină. Merită remarcat că nici în anii precedenţi şi nici acum nu au fost înregistrate abateri de la normele legislative privind cheltuirea banului public, după cum reiese din procesele verbale întocmite.

De altfel, de îndată ce raportul comisiei de control va fi aprobat la nivelul ministerului şi transmis asociaţiei noastre, îl vom face public.

În concluzie, se poate spune că a fost o perioadă foarte intensă, ale cărei roade sperăm să le culegem cât mai curând, în folosul şi spre mai binele membrilor organizaţiei noastre, al persoanelor cu deficienţă vizuală în general.

Președinte,

Tudorel Tupiluși

Prim –vicepreședinte,

Mihai Dima

Secretar General

Ioana Șeremet

Sari la conținut