Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Procedura de obținere gratuită a rovinietei pentru autoturismele neadaptate

Procedura de obținere gratuită a rovinietei pentru autoturismele neadaptate

Conform modificărilor aduse de Legea 193/2015 (click aici) articolului numărul 28 din Legea 448/2006, persoanele cu dizabilități beneficiază de scutire de la plata rovinietei și pentru autoturismele neadaptate.

Pentru a obține rovinieta cu titlu gratuit vă rugăm să urmați instrucțiunile din Norma de aplicare de mai jos:

ART. 15

    (1) În vederea obţinerii rovinietei, persoanele care se încadrează în prevederile art. 28 din lege vor depune fie la primăriile din localitatea de domiciliu sau reşedinţă, fie la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, o cerere însoţită de următoarele documente în copie: documentul care atestă încadrarea în grad de handicap, actul de identitate, certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului.

    (2) Primăriile vor centraliza lunar solicitările primite în acest sens şi le vor trimite până în data de 10 a lunii următoare direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

    (3) Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, vor centraliza lunar solicitările în acest sens şi le vor trimite până în data de 20 a lunii următoare Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., împreună cu cererea de acordare a rovinietelor.

    (4) Temeiul cererii prevăzute la alin. (3) îl constituie convenţiile tripartite care se încheie anual între direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

    (5) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. va elibera rovinietele solicitate către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, până în ultima zi lucrătoare a acelei luni.

În confirmarea celor de mai sus vă rugăm să consultați răspunsul oficial al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România pe care puteți să-l descărcați de (aici) și să-l prezentați, împreuna cu prevederile legislative de mai sus, dacă este cazul, primăriilor sau D.G.A.S.P.C. județene.

Mult succes!

Ioana Șeremet

Sari la conținut