Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Deciziile Consiliului Director Naţional – 11 noiembrie 2015

Deciziile Consiliului Director Naţional – 11 noiembrie 2015

Întrunit în şedinţă extraordinară, desfăşurată prin teleconferinţă, în data de 11 noiembrie a.c., Consiliul Director al ANR a adoptat o serie de decizii privind aspecte de natură organizatorică.

  1. Solicitarea de la fiecare filială a necesarului de legitimaţii de membru, în vederea obţinerii unei oferte cât mai avantajoase şi a efectuării comenzii. În acest sens, fiecare filială trebuie să trimită, până la data de 20 noiembrie 2015 numărul de legitimaţii noi de care are nevoie.
  2. Renunţarea la remunerarea poziţiei de Prim-vicepreşedinte al ANR. Astfel, conform propunerii făcute în Adunarea Generală din data de 15 septembrie 2015,  ocupantul actual al acestei funcţii, va fi remunerat ca responsabil al Serviciului Cultură – Presă, urmând să primească o majorare a indemnizaţiei de conducere de până la 50% din salariul de bază, în acord cu prevederile Ordinului 399/2013 şi în funcţie de proiecţia bugetară aprobată.
  3. Luând act de demisia, din motive personale, a domnului Ioan Boiţ, din Comisia de drepturi sociale, Consiliul Director a decis ca această Comisie să îşi desfăşoare activitatea cu ceilalţi 6 membri.
  4. Totodată, Consiliul Director a luat cunoştinţă de hotărârea autointitulatului „Grup de iniţiativă pentru reforme în ANR” de a nu transmite lista cu membrii săi (anexa 1), în pofida celor convenite în cadrul întâlnirii de la Bistriţa, din data de 19 octombrie 2015, după cum reiese din Procesul Verbal al şedinţei de lucru (anexa 2). Aşadar, cu toate că revendică în mod insistent aplicarea principiului deplinei transparenţe în problemele asociaţiei şi în pofida asigurarilor primite cu privire la confidenţialitatea informaţiilor pe care le vor furniza, membrii „grupului” nu au respectat înţelegerea stabilită în şedinta de lucru.

Totuşi, în dorinţa de a fi consecvent cu propriile decizii, Consiliul Director a înaintat membrilor Adunării Generale a reprezentanţilor propunerile „grupului” pentru Comisia de modificare a Statutului ANR, deşi nerespectarea obligaţiilor asumate de către una dintre parţi, exonerează şi cealaltă parte de respectarea obligaţiilor asumate.

În numele Consiliului Director al ANR,

Prim-vicepreşedinte,
Mihai Dima

Sari la conținut