Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Deciziile Adunarii Generale ANR

Deciziile Adunarii Generale ANR

Deciziile Adunării Generale a Reprezentanţilor

Asociaţiei Nevăzătorilor din România (ANR)

Târgu Mureș – 15 septembrie 2015

Întrunită în data de 15 septembrie 2015 la Târgu Mureș, Adunarea Generală a Reprezentanţilor ANR a luat următoarele hotărâri:

 1. Aprobarea Raportului narativ de activitate al Consiliului Director național pe perioada 2011 – 2015 și a Raportului financiar – contabil al ANR  pe perioada 2011 – 2014;
 2. Înființarea unei Comisii pentru modificarea Statutului ANR, astfel încât acesta să răspundă cerințelor membrilor și să fie în concordanță cu legislația națională și cu normele europeane în vigoare;
 3. Susținerea financiară de către filialele ANR, a contractului încheiat cu un cabinet de avocatură în vederea reprezentării asociației în instanță pentru ridicarea sechestrului și popririi asigurătorii asupra conturilor.
 4. Împuternicirea Consiliului Director național să efectueze demersuri pentru finalizarea construcției Centrului social și de reabilitare.
 5. Împuternicirea Consiliului Director național să analizeze oportunitatea înființării filialei Mehedinți, în funcție de realitățile zonei și implicațiile financiare pe care le presupune funcționarea sa;
 6. Însărcinarea Consiliului Director și a conducerii operative să solicite Radio Difuziunii Române precizări privind statutul emisiunii „Ochiul interior”.
 7. Aprobarea domeniilor de responsabilitate ale Vicepreședinților ANR propuse de Consiliul Director;
 8. Alegerea organelor de conducere a asociației după cum urmează:
 • Președinte – Tudorel Tupiluși
 • Prim vicepreședinte – Mihai Dima
 • Vicepreședinți: Ion Podosu (Cultură și presă), Silviu Valeriu Vanda (Educație și formare profesională), Gheorghe-Virgil Lazăr (Resurse umane și incluziune), Ion Risti (Drepturi sociale) și Ioan Sorin Podină (Sport și activități recreative).
 • Comisia de cenzori: Veniamin Iacob – Președinte, Laurențiu Ujică – expert contabil și Eftimie Gigică – membru.
 1. Împuternicirea Președintelui Asociației Nevăzătorilor din România, Tudorel Tupiluși și a Secretarului General, Ioana Șeremet pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare a modificărilor în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Preşedinte,   

Tudorel Tupiluși                                                                      

Secretar General,

Ioana Șeremet

Sari la conținut