Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Legea Economiei Sociale

Legea Economiei Sociale

Astăzi, 27 august 2015, intră în vigoare Legea nr. 219 /2015 privind Economia Socială, care reglementează întreprinderilor sociale şi întreprinderilor sociale de inserţie.

“Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.”

“Economia socială se bazează pe următoarele principii:

 1. a) prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;
 2. b) solidaritate şi responsabilitate colectivă;
 3. c) convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;
 4. d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;
 5. e) caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
 6. f) personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice;
 7. g) alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.” 

“Economia socială contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil, prevăzut de prezenta lege, în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice, facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile comunităţii.”

Printre noutățile acestei Legi se află:

 • înființarea a 2 noi tipuri de entități, și anume întreprinderile sociale și întreprinderile de inserție;
 • înființarea mărcii sociale – forma de certificare a întreprinderilor sociale de inserţie;
 • înființarea Comisiei naţionale pentru economie socială;
 • înființarea Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale

Pentru mai multe amănunte puteți consulta Legea click aici.

Sari la conținut