Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Anularea contribuției CASS (Legea nr. 225 / 2015)

Anularea contribuției CASS (Legea nr. 225 / 2015)

În data de 31 iulie 2015 a intrat în vigoare Legea nr. 225 / 2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice, printre care și persoanele cu handicap pentru:

“veniturile acordate în baza Legii nr. 448/2006, sau, după caz, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul de bază minim brut pe ţară stabilit în baza art. 296^32 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu au realizat alte categorii de venituri pentru care s-a datorat contribuţia;”

 “Persoanele fizice care nu beneficiază de anularea, din oficiu, a contribuției de asigurări sociale de sănătate, vor prezenta organului fiscal competent documentul justificativ care atestă calitatea de asigurat fără plata contribuției, eliberat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin casele de asigurări de sănătate”.

“Anularea contribuției se efectueaza prin depunerea unei cereri, de către persoana fizică, la organul fiscal competent, la care se anexează documentul eliberat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin casele de asigurări de sănătate.”

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Legea ( click aici ) și normele de aplicare.

Sari la conținut