Redirecționează 3.5%

Ajuţi fără să te coste nimic!

Redirecţionează 3,5% din impozitul pe veniturile salariale și asimilate salariilor către Asociaţia Nevăzătorilor din România (ANR) şi arată că îţi pasă de oamenii cu probleme de vedere!

De ce să faci asta?

Pentru că doar astfel susţii în mod concret programe şi proiecte sociale, acţiuni umanitare, educative, culturale şi sportive destinate persoanelor cu deficienţă vizuală.

Pentru că doar astfel ajuţi un nevăzător:

 • să fie informat despre drepturile pe care le are;
 • să fie respectat în relaţia cu instituţiile statului și să poată accesa orice serviciu public;
 • să poată merge pe stradă având un baston şi marcaje tactile sau sonore de îndrumare;
 • să poată munci având un calculator adaptat cu un cititor de ecran;
 • să poată citi ascultând o carte;
 • să aibă acces, la fel ca tine, la toate lucrurile obişnuite necesare vieţii de zi cu zi: un ceas vorbitor, un termometru cu sinteză vocală etc.

De ce noi?

ANR apără și promovează de peste 60 de ani drepturile celor 100.000 de deficienţi de vedere din România. Prin misiunea sa statutară, organizaţia desfăşoară ample programe socio-umanitare, culturale şi sportive pentru îmbunătăţirea vieţii de zi cu zi şi integrarea persoanelor cu diferite grade de deficienţă vizuală, programe pe care nu le oferă nici o instituţie de stat sau privată.

Ne-au acordat încrederea, prin adeziunea lor, peste 40.000 de persoane încadrate în grad de handicap vizual grav, mediu şi accentuat, pentru care asociaţia oferă, prin cele 35 de filiale de pe întreg teritoriul ţării, servicii sociale, consultanţă juridică, fiscală şi în relaţia cu instituţiile statului. Membrii organizației participă activ la seminarele socio - profesionale, la concursurile culturale şi la competiţiile sportive organizate de ANR. Totodată, toţi membrii au acces la fondul de carte accesibilizat în braille sau audio şi la publicaţiile realizate în singura tipografie braille din România și în studiourile de înregistrări.

Cum?

Poți începe redirecționarea a 3,5% din impozitul pe veniturile salariale și asimilate salariilor datorate în acest an chiar acum, printr-o simplă cerere adresată angajatorului (un model de cerere poți descărca aici).

Descarca declarația 230 completata cu datele noastre.

Dacă anul trecut nu ai realizat această redirecționare, poți completa declarația 230 pe care o poţi descărca aici după cum urmează:

La capitolul III „Destinația sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burseprivate, conform legii” se completează punctul 1. Susținerea unei entități nonprofit cu următoarele date:

 • Cod de identificare fiscală a entității nonprofit: 4314871
 • Denumire entitate nonprofit: Asociaţia Nevăzătorilor din România
 • Cont bancar (IBAN): RO61 RNCB 0073 0499 7779 0002
 • Suma (lei): se va completa de către organul fiscal competent.

Formularul completat în original îl poţi depune, până la 15 martie:

Persoanele care au venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor etc. pot redirecționa 3,5% din impozit prin completarea în Declarația unică a secțiunii 6, punctul 1 cu următoarele date:

 • Cod de identificare fiscală a entității nonprofit: 4314871
 • Denumire entitate nonprofit: Asociaţia Nevăzătorilor din România
 • Cont bancar (IBAN): RO61 RNCB 0073 0499 7779 0002

Poţi citi mai multe despre serviciile şi programele pe care le desfăşoară Asociaţia Nevăzătorilor din România aici.

Mulţumim pentru implicare și pentru dorința de a fi aproape comunității nevăzătorilor!