Statut

Capitolul VI. RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI

Art. 49 – (1) Pentru merite deosebite în activitatea desfăşurată în folosul membrilor Asociaţiei Nevăzătorilor din România, membrilor Asociaţiei, li se pot acorda următoarele recompense: 

a) felicitări publice în cadrul adunărilor generale ale Asociaţiei şi a oricărei manifestări organizată de aceasta; 

b) prezentarea meritelor în publicaţiile Asociaţiei sau în celelalte mijloace de informare în masă; 

c) diplome de merit; 

d) premii ocazionale, anuale sau trimestriale. 

(2) Propunerea de recompensare se face de organul care a constatat meritul, însoţită de motivarea propunerii şi se aprobă de organul ierarhic superior. 

 

Art. 50 – 

1) Pentru nerespectarea prevederilor legii, ale Statutului Asociaţiei Nevăzătorilor din Romănia, ale Regulamentelor Asociaţiei, ale actelor constitutive şi statutelor filialelor, sau pentru încălcarea atribuţiilor funcţiilor în care au fost aleşi, membrilor organelor de conducere naţionale sau din structurile de conducere teritoriale, li se pot aplica următoarele sancţiuni: 

a) avertisment scris; 

b) suspendarea temporară din funcţia deţinută; 

c) excluderea din organul de conducere respectiv; 

d) recuperarea de la cel vinovat a prejudiciilor financiare produse ca urmare a desfăşurării necorespunzătoare a activităţii. 

(2) Propunerea motivată a sancţiunii se face de organul care a constatat abaterea şi se aplică, după analiza faptelor şi audierea celui vizat, de către Consiliul Director al filialei sau dupa cay, Adunarea Generală a reprezentanţilor acesteia, din ale cărei organe de conducere face parte cel vizat sau de către Consiliul Director Naţional, sau după caz de Adunarea Generală a Reprezentanţilor, care este îndreptăţit să aplice sancţiunile prevăzute la alin. 1 al prezentului articol indiferent de apartenenţa celui sancţionat la organele de conducere naţionale sau din teritoriu. 

(3) Cel sancţionat poate face plângere împotriva deciziei de sancţionare în cel mult 30 de zile de la comunicarea deciziei. 

(4) Plângerile împotriva sancţiunilor aplicate de către Consiliul Director al filialei se soluţionează de către Adunarea Generală A REPREZENTANTILOR filialei, Consiliul Director Naţional, iar cele împotriva sancţiunilor aplicate de către Consiliul Director Naţional se soluţionează de către Adunarea Generală a Reprezentanţilor. Decizia sau, după caz, hotărârea organului sesizat cu soluţionarea plângerii este definitivă.

« Înapoi la Cuprins