Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Deciziile Consiliului Director al ANR – 22.01.2024

Deciziile Consiliului Director al ANR – 22.01.2024

Întrunit prin teleconferinţă, în data de 22 ianuarie, în prima sa ședință din acest an,Consiliul Director al ANR a adoptat următoarele hotărâri:
1. Promovarea petiției privind majorarea indemizației de handicap adresată Primului-ministru al României și postarea acesteia pe internet, pe un site specializat, pentru a putea fi semnată cât mai ușor de cât mai mulți dintre susținătorii acestei cauze;
2. Organizarea Adunării Generale Ordinare a Reprezentanților ANR în perioada 26 – 28 martie a.c., la Predeal (Hotel Rozmarin); costurile privind cazarea și masa urmează a fi comunicate în timp util;
3. Consultarea membrilor Adunării Generale, prin mijloace de comunicare la distanță, pentru adoptarea proiectului de buget ce urmează a fi depus spre aprobare la ANPDPD; informațiile necesare precum și formularul de vot vor fi transmise în cel mai scurt timp;
4. Inițierea unei solicitări adresate Consiliului Național al Audiovizualului cu privire la obligativitatea televiziunilor de a dubla secvențele în limbi străine din programele de știri; documentul va fi propus spre susținere și altor organizații ale persoanelor cu deficiențe vizuale;
5. Aprobarea propunerilor Comisiei de cultură-presă, întrunită în ședință online, în data de 18 ianuarie– Anexa 1;
6. Schițarea principalelor repere ale calendarului activităților culturale (Anexa 2) și sportive (Anexa 3) pe anul 2024. Datele prezentate au un caracter orientativ, în funcție de context putând apărea modificări. Detaliile urmează a fi stabilite cu prilejul Adunării Generale.
ANEXA nr. 1
propuneri ale Comisiei de cultură – presă a ANR
aprobate de către Consiliul Director Național
1. cooptarea în cadrul Comisiei de cultură-presă a doamnei Liliana BĂDĂRĂU din Iași, poetă și prozatoare;
2. marcarea împlinirii a 70 de ani de apariție neîntreruptă a revistei braille printr-o serie de evenimente. Astfel, pentru abonații revistei braille va fi organizată în fiecare lună o tragere la sorți, transmisă în direct pe internet, în urma căreia va fi desemnat câte un câștigător, care se va califica pentru tombola cu premii de la finalul anului. Aceasta va avea loc în cursul lunii decembrie, la București, la sediul ANR;
3. selectarea drept bibliografie pentru concursul ”Prietenii cărții braille” a unei lucrări despre viața lui Avram Iancu, pentru a omagia împlinirea a 200 de ani de la nașterea acestui erou al poporului român. Cartea va fidistribuită filialelor până la data de 15 aprilie;
4. desemnarea câștigătorilor concursului de creație literară ”Carmen Sylva” în cadrul unui eveniment ce va avea loc la București, în prima parte a lunii iunie;
5. introducerea unui nou premiu, denumit ”Cartea anului”, în cadrul concursului de creație literară ”Carmen Sylva”. Această distincție va fi acordată pentru cel mai important volum semnat de un autor deficient de vedere în anul anterior;
ANEXA nr. 2
Calendarul activităților culturale naționale pentru anul 2024
1. Concursul „Pe meridianele culturii”:
Se va desfăşura pe trei faze, după cum urmează:
– faza pe filială: 27 aprilie;
– faza zonală (două zone): 11 mai;
– finala: 25 mai.
Întrebările vor fi de cultură generală, tip grilă, cu 3 variante de răspuns, dintre care una singură corectă.
2. Concursul „Braille junior” (de lectură rapidă şi corectă în braille), rezervat elevilor din şcolile pentru deficienţi de vedere:
Va fi cuprins ca probă în cadrul Concursului naţional al elevilor din şcolile pentru deficienţi de vedere (olimpiada școlară), organizat de către Ministerul Educaţiei. Data și locul urmează a fi comunicate în timp util. Câștigătorii celor două secțiuni, gimnaziu și liceu, vor fi invitați să participe la finala concursului național ”Performanțabraille”.
3.Concursul de interpretare muzicală „Vasile Snacoveanu” (secţiunile muzică uşoarăși folk):
Se va desfăşura pe două faze: faza pe filială şi faza finală. Rezultatele fazei pe filială trebuie comunicate până la data de 31 mai. Finala va avea loc în a doua parte a lunii iunie.
4. Festivalul de artă dramatică ”Mihai Codreanu”:
Înscrierea participanţilor se va face pâna la data de 12 august. Festivalul va avea loc în prima jumătate a lunii septembrie, în organizarea filialei Bacău și va cuprinde trei secțiuni: piese de teatru, monologuri și scenete.
5. Concursul de creaţie literară „Carmen Sylva”:
Lucrările la poezie şi proză trebuie trimise pe adresa Consiliului Director al ANR până la data de 15 mai. Premierea câștigătorilor va avea loc la București, la sediul ANR, în cadrul unui eveniment ce se va desfășura în prima jumătate a lunii iunie.
La secţiunea jurnalism, vor fi premiaţi la finalul anului cei mai activi corespondenţi ai publicaţiilor „Litera noastră” şi „Impact”.
6. Concursurile „Prietenii cărţiibraille” şi „Performanţa braille”:
Se vor desfăşura pe trei faze, la aceleaşi date, după cum urmează:
– faza pe filială: 21 septembrie;
– faza zonală (două zone): 05 octombrie;
– finala: 19 octombrie.
Bibliografia concursului „Prietenii cărţiibraille” o va constitui o lucrare despre viața lui Avram Iancu, lucrare ce urmează a fi tipărită în braille și distribuită filialelor până la data de 15 aprilie.
7. Festivalul „Tinere talente”, destinat elevilor deficienţi de vedere:
Va avea loc în cursul lunii noiembrie, pentru a marca ziua internațională a educației copilului nevăzător. Costurile de cazare, masă și premii vor fi suportate de către ANR iar cele pentru deplasare revin în sarcina școlilor.
8. Concursul „Imaginea ta contează”:
Se va desfăşura în cursul lunii noiembrie, pe două faze, locală și finală. Acțiunea va fi organizată de către Comisia națională a femeilor din cadrul ANR, care va comunica aspectele de ordin tehnic în timp util.
În măsura posibilităţilorşi a solicitărilor, pot fi organizate şi alte evenimente culturale.
ANEXA nr. 3
Calendarul activităților sportive pentru anul 2024
ȘAH
1. Campionatul național de șah pentru juniori – „Memorialul Francisc Cori”:
Se va desfăşura la Liceul Special Moldova pentru Deficienţi de Vedere din Târgu Frumos, în a doua parte a lunii martie.
La această întrecere vor participa cei mai buni doi şahişti din fiecare şcoală pentru deficienți de vedere, indiferent de sex, precum și elevi cu dizabilități vizuale din învățământul obișnuit (în funcție de locurile disponibile).
Costurile de cazare, masă și premii vor fi suportate de către ANR iar cele pentru deplasarerevin în sarcina școlilor.
Concursul se va juca în sistem turneu. Lista cu jucătorii calificaţi trebuie trimisă de fiecare şcoală Consiliului Director până la data de 11 martie, termen până la care se pot înscrie și elevii din școlile obișnuite.
2. „Memorialul Viorel Crăciun” (concurs de şah rapid):
Se va desfăşura la Bucureşti, pe parcursul unei singure zile, în luna aprilie, la o dată ce va fi comunicată în timp util.
Cheltuielile de deplasare, cazare şi masă vor fi suportate de fiecare participant.
3. Turneu internațional de șah pe echipe:
Va fi organizat la București, în perioada 25-28 aprilie, și va reuni o selecționată a României, una a Spaniei și două echipe de jucători fără probleme de vedere.
4. Campionatul European Individual de Șah pentru deficienți de vedere:
Va avea loc pentru prima dată în România, la Ploiești, în perioada 15-25 iunie, și va fi cel mai important eveniment sportiv organizat de către ANR în anul 2024.
5. Campionatul naţional individual de şah pentru nevăzători:
Se va desfăşura pe două faze: faza pe filială şi finala.
Rezultatele concursurilor organizate la nivel de filiale trebuie comunicate Consiliului Director până la data de 1 iulie.
Finala se va desfăşura în ultima decadă a lunii august, locul urmând a fi stabilit în acord cu Federaţia Română de Şah.
La această competiţie vor participa:
– ocupanţii locurilor 1 – 6 de la finala din anul 2023;
– câştigătorii concursurilor din fiecare filială;
– câştigătorii primelor două locuri la Campionatul Național de juniori – „Memorialul Francisc Cori”.
Finala se va juca în sistem elveţian, cu nouă runde în cinci zile.
6. Campionatul Mondial Individual IBSA:
Va avea loc de principiu în Muntenegru, în ultimul trimestru al anului. România va participa cu doi sau mai mulți sportivi, în funcție de resursele financiare atrase de la parteneri.
POPICE
1. Campionatul naţional de popice:
Va cuprinde două faze: pe filială şi finala. Rezultatele fazei pe filială trebuie comunicate până la data de 15 martie. Finala va avea loc în organizarea filialei Mureș, în prima parte a lunii aprilie.
Finala se va desfăşura după următorul sistem:
– campionat masculin pe echipe. Fiecare echipă trebuie să fie alcătuită din 4 jucători (un jucător pentru fiecare categorie de acuitate vizuală + un jucător indiferent de acuitate);
– campionat feminin pe echipe. Fiecare echipă trebuie să fie formată din 3 sportive (câte una pentru fiecare categorie);
– campionat individual (masculin şi feminin)
Precizări:
• jucătorii tuturor echipelor nu pot participa decât dacă îndeplinesc baremele în vigoare;
• la finală nu pot participa, în total, mai mult de 44 de jucători;
• campionatul feminin pe echipe se va desfăşura numai dacă există cel puţin 4 echipe înscrise;
• urmare a rezultatelor finalei naţionale, se stabileşte componenţa echipei reprezentative a României, după cum urmează: la masculin – primii doi clasaţi la fiecare categorie de acuitate vizuală (B1, B2, B3); la feminin – prima clasată la fiecare categorie de acuitate vizuală.
2.Campionatul European de Popice pentru deficienţi de vedere:
Va avea loc în cursul lunii mai, în Polonia.
GOALBALL
1. Cupa României:
Se va desfăşura în cursul lunii iunie, în organizarea filialei Mureş, în sistem turneu.
2. Campionatul naţional:
Va cuprinde două turnee, a căror programare urmează a fi stabilită în timp util.
De asemenea, este posibilă participarea echipei naționale la turnee de pregătire.
3. Turneu interșcolar:
Prima ediție a turneului interșcolar de goalball, destinat elevilor din instituțiile pentru deficienți de vedere, va fi organizată la Buzău, perioada exactă urmând a fi comunicată în timp util.
TABLE
1. Campionatul naţional:
Se va desfăşura pe două faze: locală (la nivelul fiecărei filiale) şi finală. Rezultatele fazei pe filială trebuie comunicate până la data de 2 septembrie, iar finala va avea loc în ultimul trimestru al anului. Vor participa: campionul ediției precedente și câte un jucător de la fiecare filială. În funcție de locurile disponibile, vor putea lua parte la concurs și alți jucători, care își vor acoperi din resurse proprii costurile de participare.
FOTBAL
1. Cantonamente de pregătire:
În cursul anului 2024 vor fi organizate, sub auspiciile Federației Române de Fotbal (FRF), mai multe cantonamente, la Buftea și, în funcție de evoluția lucrărilor, la Buzău, unde urmează a fi dat în folosință cel mai mare complex sportiv din România destinat persoanelor cu dizabilități, complex ce va include o sală polivalentă și un teren de fotbal.
2. Cupa României la fotbal:
Ca urmare a discuțiilor avute cu FRF, vom încerca să organizăm prima ediție a Cupei României la fotbal pentru nevăzători, cu trei echipe.
De asemenea, este posibilă participarea echipei naționale la turnee de pregătire, în funcție de invitațiile primite și de bugetul alocat de FRF.
BOWLING
În funcţie de resursele financiare disponibile, vor fi organizate un curs şi un cantonament experimental. Detaliile vor fi comunicate în timp util
În măsura posibilităţilor şi a solicitărilor, pot fi organizate şi alte evenimente sportive.
Sari la conținut