Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Modificări aduse Codului Fiscal legat de scutiri de la plata unor impozite

Modificări aduse Codului Fiscal legat de scutiri de la plata unor impozite

Prin Legea nr. 296 din 18 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se se introduc prevederi referitoare la declarația unică privind impozitul pe venit din activități agricole/independente și scutirea la plata impozitului pe teren și clădiri în cazul persoanelor cu handicap temporar, astfel:

La articolul 120, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

„(9) Venitul net din activităţi independente/activităţi agricole desfăşurate de persoana fizică cu handicap grav sau accentuat, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, determinat pe baza normelor de venit sau în sistem real se reduce proporţional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, de către contribuabil, prin depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice în termen de 30 de zile de la obţinerea certificatului care atestă încadrarea în gradul de handicap.

La articolul 456, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:

„(6^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, stabilită conform alin. (1) lit. t) în cazul persoanelor cu handicap temporar, care deţin un certificat de handicap revizuibil, se acordă începând cu data emiterii noului certificat de handicap, cu condiţia ca acesta să aibă continuitate şi să fie depus la organul fiscal local în termen de 45 de zile.”

La articolul 464, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Prin excepţie de la prevederile alineatului (6), scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilită conform alin. (1) lit. t) în cazul persoanelor cu handicap temporar, care deţin un certificat de handicap revizuibil, se acordă începând cu data emiterii noului certificat de handicap, cu condiţia ca acesta să aibă continuitate şi să fie depus la organul fiscal local în termen de 45 de zile.”

Consilier juridic,

Maria Găman

Sari la conținut