Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Modificări aduse Legii 448 – iulie 2020

Modificări aduse Legii 448 – iulie 2020

Modificări aduse Legii 448

În data de 25 iulie 2020 a intrat în vigoare Legea 145/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Dintre cele mai importante modificări menționăm:

  1. Definiția unității protejate autorizate (art. 5 punctul 29) ca fiind: „entitatea de drept public sau privat, cu gestiune proprie, în cadrul căreia sunt angajate minimum 3 persoane cu handicap, care reprezintă cel puţin 30% din numărul total al angajaţilor, iar timpul de lucru cumulat al acestora reprezintă cel puţin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor, precum şi orice formă de organizare, potrivit legii, aleasă pentru desfăşurarea unei activităţi economice de către o persoană fizică deţinătoare a unui certificat de încadrare în grad de handicap;”
  2. Persoanele fizice autorizate pot deveni unități protejate autorizate potrivit noului alineat 1^1 al art. 81: „(1^1) Este asimilată unităţii protejate forma de organizare pentru desfăşurarea unei activităţi economice de către persoana fizică deţinătoare a unui certificat de încadrare în grad de handicap, dacă aceasta:
    a) este autorizată în baza unei legi speciale să desfăşoare activităţi independente, atât individual, cât şi în una din formele de organizare ale profesiei respective, reglementate potrivit legii;
    b) este persoană fizică autorizată sau membru titular al unei întreprinderi individuale ori al unei întreprinderi familiale, organizate potrivit legii.”  
  3. Biletele de transport interurban gratuite nu vor mai fi dus-întors ci vor fi considerate 2 călătorii separate, astfel:

„ART. 24
(1) Persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet de tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, pentru 24 de călătorii pe an calendaristic.
(…)
(3) Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii pe an calendaristic.”

  1. Din păcate, introducerea opțiunii de decontare a carburantului necesar autoturismului adaptat handicapului, prin alineatul (9) al articolului 24, o prevedere mult așteptată pentru care organizația noastră a făcut demersuri insistente timp de mai mulți ani, a fost aprobată în acest moment într-o formă care nu ține cont și de dizabilitatea vizuală. Sperăm ca hotărârea de Guvern să edifice cum se va acorda această decontare.
  2. ” gratuitate pentru obţinerea documentelor medicale şi pentru evaluările medicale şi psihologice solicitate în vederea întocmirii dosarului de evaluare complexă, în baza alocărilor din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.” Așteptăm normele de aplicare a legii pentru a vedea modalitatea prin care se va acorda această gratuitate.

Textul integral poate fi consultat accesând link-ul: Legea 145 din 22 iulie 2020

Ioana Șeremet

Secretar General

Sari la conținut