Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Deciziile Consiliului Director al ANR – 29 septembrie 2016

Deciziile Consiliului Director al ANR – 29 septembrie 2016

În şedinţa din data de 29 septembrie a.c., desfăşurată la Braşov, Consiliul Director al ANR a adoptat următoarele hotărâri:

  1. Validarea rezultatelor alegerilor finale de la noua filială Buzău, care au avut loc în data de 17 septembrie 2016 şi care au reconfirmat conducerea desemnată în urma scrutinului din data de 11 iunie 2016.
  2. Avertizarea cu trecerea la măsuri extreme a filialelor care nu au respectat obligaţia statutară de a achita Fondul de Solidaritate pe acest an. În cazul în care situaţia va persista, este avută în vedere chiar posibilitatea dezafilierii şi trecerii membrilor la filiale limitrofe care au rezultate bune, întrucât o asemenea practică neprincipială afectează în mod fundamental activitatea organizaţiei şi, implicit, relaţia acesteia cu deficienţii de vedere.
  3. Transmiterea către Ministerul Muncii şi către Ministerul Sănătăţii a poziţiei organizaţiei noastre faţă de proiectul de Ordin pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora.
  4. Elaborarea unui punct de vedere privind Metodologia pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES, document aflat în dezbatere publică.
  5. Informarea filialelor ANR asupra faptului că secţiunea de interpretare instrumentală din cadrul finalei „Festivalului Vasile Snacoveanu” – concurs naţional de muzică uşoară şi folk – nu se va mai desfăşura în acest an, întrucât are un singur participant. Interpretul înscris pentru secţiunea amintită va putea susţine un recital, fără a primi vreun premiu.
  6. Aprobarea solicitării Comisiei de Tineret ca un membru al său să participe la şedinţele de Consiliu Director ori de câte ori sunt abordate subiecte ce vizează activitatea acestei structuri.
  7. Acordarea unei distincţii speciale sportivului Alex Bologa, primul nevăzător român medaliat la Jocurile Paralimpice.
  8. Organizarea la Bucureşti, la finele lunii noiembrie, a unui eveniment festiv cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la înfiinţarea ANR. Detaliile organizatorice vor fi communicate în timp util.

În urma sesizărilor primite de la unii participanţi la finala Festivalului “Ion Blăjan” şi analizând răspunsul filialei Vâlcea, Consiliul Director recomandă tuturor filialelor care organizează acţiuni cu caracter zonal sau naţional să manifeste atenţie deosebită în privinţa condiţiilor de cazare şi masă pe care le contractează, astfel încât să fie menţinut un standard de calitate adecvat.

De asemenea, solicită tuturor filialelor să furnizeze în termenul indicat toate informaţiile necesare cerute de filiala organizatoare.

Membrii Consiliului Director au fost informaţi, în cadrul şedinţei, cu privire la prima întrunire a Comisiei de Tineret a ANR şi la aspectele organizatorice stabilite de componenţii acesteia.

De asemenea, conducerea operativă a prezentat rezultatele întâlnirilor avute pe plan intern, cu autorităţi centrale şi locale, şi expuneri despre cele două participări internaţionale recente (la  Adunarea Generală a Uniunii Mondiale a Nevăzătorilor şi la lucrările Comisiei de legătura a Uniunii Europene a Nevăzătorilor cu Uniunea Europeană)

Tot la Braşov au avut loc, în aceeaşi zi de 29.09.2016, cea de-a doua întrunire a Comisiei pentru Modificarea Statutului ANR (care a discutat capitolele privitoare la principii, scopuri, activităţi şi membri), precum şi un seminar consacrat unităţilor protejate (în cadrul căruia au fost prezentate exemple de bună practică).

În numele Consiliului Director al ANR

Preşedinte,

Tudorel Tupiluşi

Sari la conținut