Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Deciziile Consiliului Director al ANR – 17 mai 2016

Deciziile Consiliului Director al ANR – 17 mai 2016

 În şedinţa din data de 17 mai a.c., Băile Felix, Consiliul Director a adoptat următoarele hotărâri:

 1. A luat act de desfăşurarea procesului electoral la nou înfiinţată filiala Mehedinţi şi validează rezultatele alegerilor care au avut loc în data de 23 aprilie 2016. În structurile de conducere au fost aleşi: Preşedinte – Victor Zaharia; Vicepreşedinţi: Mitică Tiucşan, Rodica Iova; Membri în Consiliul Director: Sanda Huţanu, Fănuţa Purcea.
 2. A luat act de desfăşurarea procesului electoral la nou înfiinţată filiala Hunedoara şi validează rezultatele alegerilor care au avut loc în data de 14 mai 2016. În structurile de conducere au fost aleşi: Preşedinte – Csaba Szekely; Vicepreşedinţi: Daniel Alexandru Solonca, Viorel Şerban; Membri în Consiliul Director: Gabriel Daniel Voica, Gabriela Vass.
 3. Aprobă înfiinţarea la nivelul Consiliului Director al ANR a secţiei “Vatra Luminoasă”, unitate protejată.
 4. Convoacă, în prima jumătate a lunii iulie, Comisia pentru modificarea Statutului ANR pentru prima sa şedinţă de lucru. Detalii vor fi comunicate în timp util.
 5. Completează Comisia de Sport şi activităţi recreative prin cooptarea domnului Cosmin Calotă (Bucureşti).
 6. Suplimentează numărul membrilor Comisiei de cultură-presă prin cooptarea domnului George Nicolescu (Prahova)
 7. Adoptă următoarele propuneri ale Comisiei de cultură-presă:
 • Transferarea către Comisia de femei, începând cu anul 2016, a responsabilităţii organizării concursului “Imaginea ta contează”. Aceasta va propune bibliografia, probele de concurs, alte aspecte organizatorice şi eventuale modificări de regulament.
 • Menţinerea lucrării “Viaţa lui George Coşbuc” de Gavril Scridon drept bibliografie pentru ediţia 2017 a concursului “Prietenii cărţii braille”, urmând a fi studiate volumele 4 – 6 din ediţia braille.
 • Introducerea în concursul naţional de lectură braille, începând cu anul 2017, a unei probe de scriere rapidă şi corectă. În consecinţă, noul regulament va fi elaborat şi comunicat în timp util.
 • Organizarea, în anul 2017, a unei singure manifestări muzicale; aceasta va comasa Festivalul “Ion Blăjan” şi Festivalul “Vasile Snacoveanu”.
 • Analizarea oportunităţii iniţierii unui concurs muzical şi a unui concurs bazat pe bibliografie braille destinate elevilor din şcolile pentru deficienţi de vedere. În acest sens, până la următoarea şedinţă a Consiliului Director, vor fi consultaţi profesorii de specialitate din instituţiile de învăţământ pentru deficienţii de vedere.
 • Luarea unor măsuri menite a spori calitatea revistei braille şi interesul cititorilor faţă de aceasta: reintroducerea rubricii de umor, includerea ca supliment a regulilor folosite în abreviaţia braille pentru limba română şi sancţionarea cu avertisment a corectorilor publicaţiei, având în vedere numeroasele greşeli apărute în ultima vreme.
 • Iniţierea, cu titlu experimental, a unui sondaj, în perioada iunie-decembrie 2016, pe website-ul asociaţiei (anvr.ro), privind cărţile pe care membrii le doresc a fi înregistrate. Astfel, între 1 iunie şi 30 septembrie se vor centraliza propunerile, iar între 1 octombrie şi 31 decembrie titlurile propuse vor putea fi votate. Cele mai votate trei cărţi vor fi înregistrate în studioul ANR în cursul anului 2017. Dacă iniţiativa se va bucura de succes în rândul membrilor ANR, va dobândi caracter permanent. Detalii tehnice vor fi comunicate în cel mai scurt timp.

8. Va întreprinde, la propunerea Comisiei de educaţie şi formare profesională, demersuri pentru o întâlnire de lucru între reprezentanţii ANR, reprezentanţi ai şcolilor pentru deficienţi de vedere şi conducerea Ministerului Educaţiei, în scopul analizării situaţiei învăţământului special.

9. Înaintează propunerile organizatorice ale Comisiei de femei a ANR către Comisia pentru modificarea Statutului.

10. Organizează, în cursul lunii septembrie, prima întrunire a Comisiei naţionale de tineret. În context, analizând practicile altor organizaţii din ţară şi de peste hotare în privinţa structurilor de tineret, precum şi necesitatea stimulării participării tinerilor deficienţi de vedere la viaţa activă a organizaţiei noastre, se revine asupra limitei de vârstă de 35 de ani pentru membrii Comisiilor de tineret ale filialelor.

11. Împuterniceşte conducerea operativă să acţioneze, cu sprijinul avocaţilor angajaţi,  în vederea medierii proceselor cu Valeriu Borşan, ca reprezentant al autointitulatului Grup de iniţiativă.  În cazul în care procedura de mediere nu va conduce la soluţii avantajoase pentru asociaţia noastră, procesele vor continua.

Consiliul Director consideră necesar şi oportun ca, în vederea unei mai bune desfăşurări a activităţilor asociaţiei, să invite la următoarele sale şedinţe preşedinţi de filiale, ce urmează a fi anunţaţi în acest sens.

În numele Consiliului Director al ANR,

Preşedinte,

Tudorel Tupiluşi

Sari la conținut