Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Informare demersuri si actiuni ANR

Informare demersuri si actiuni ANR

Informare asupra demersurilor realizate de Asociația Nevăzătorilor din România pe lângă autoritățile statului cu privire la drepturile și îmbunătățirea condițiilor de viață a persoanelor cu dizabilități vizuale.

 1. Ca urmare a ședinței de lucru din luna august, avută în cadrul Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap din cadrul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități care a avut în dezbatere proiectul Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități, 2015-2020” ce se dorește a fi aprobat în acest an, ANR a insistat și în această etapă, pentru rezolvarea unor problemele existente și introducerea unor facilități noi, după cum urmează:

Pe plan educațional pentru:

 • Menținerea învățământului special și specializat pentru elevii deficienti de vedere întrucât în aceste școli există echipamentele asistive necesare accesului deplin la educație și informație, iar cadrele didactice sunt specializate în metodologia pregătirii disciplinelor elevilor nevăzători și slab văzători, pregătire care nu există în învățământul de masă. Am cerut ca în instruirea copilului și a tânărului nevăzător și slab văzător să se țină seama prioritar de avantajul elevului.
 • Introducerea în școlile de formare profesională, licee tehnologice, la toate nivelurile, a  pregătirii elevilor în noi ocupații și meserii, potrivite cu tipul și gradul de dizabilitate vizuală;
 • Măsuri pentru reducerea non școlarizării;

În ceea ce privește ocuparea forței de muncă:

 • Implementarea unor măsuri de protecție și promovare susținută a meseriilor pe care le practică nevăzătorii cu precădere atât în mediul public cât și cel privat;
 • Adoptarea în România ca act normativ distinct a Directivei UE nr. 78/2000 de non discriminare a persoanelor cu dizabilități la locul de muncă;
 • Instituțiile publice să fie un bun exemplu în angajarea persoanelor cu dizabilități vizuale pentru eliminarea barierelor de mentalitate și reticiențelor existente în rândul angajatorilor privați.

Pentru accesibilizare:

 • Subvenționarea achiziționării de aparatură tiflotehnică atât pentru persoanele fizice în vederea egalității de șanse la accesul la informații și integrarea socio-profesională, cât și pentru instituțiile publice și private care angajează nevăzători pentru accesibilizarea locului de muncă;
 • Dotarea mijloacelor de transport în comun cu programe acustice de informare;
 • Amenajarea intersecțiilor cu semafoare cu avertizare sonoră și covoare tactile;
 • Obligativitatea ca instituțiile publice și cele private în relație directă cu publicul să fie accesibilizate cu plăcuțe inscripționate în Braille și hărți tactile;
 • Subvenționarea procurării și dresării câinilor ghizi, înființarea unei școli de dresaj pentru asistența vie;
 • Ratificarea de către România a Tratatului de la Marrakesh pentru tipărirea de materiale accesibile nevăzătorilor și slab văzătorilor în orice format specific lor: braille, audio, electronic, text cu caractere mărite.
 1. ANR este în strânsă colaborare cu toate instituțiile statului pentru o informare cât mai corectă a comunității nevăzătorilor asupra noilor schimbări legislative.
 1. Insistențele pe lângă parlamentarii Botoșăneni, s-au concretizat prin introducerea în Noul Cod Fiscal, ce urmează a fi adoptat, a unor prevederi legate de scutirea impozitelor pe clădiri, terenuri și autoturisme pentru părinții copiilor cu dizabilități și a altor taxe de competența autorităților locale.

Președinte interimar,

Tudorel Tupiluși

Sari la conținut