Sari la conținut
Prima pagină » Blog » „Manual de tehnică a masajului terapeutic şi kinetoterapia complementară”

„Manual de tehnică a masajului terapeutic şi kinetoterapia complementară”

PREFAŢĂ

Lucrarea „Manual de tehnică a masajului terapeutic şi kinetoterapia complementară” este o apariţie editorială de referinţă, realitate dovedită atât de nevoia de informare profesională în domeniu, cât şi prin modul de prezentare a corelaţiei „masaj terapeutic – kinetoterapie“. Tema abordată, cu o valoare specifică deosebită prin pragma­tismul ei, este rodul unei experienţe de peste 43 de ani. În anul 2008, domnul Anghel Diaconu transfera pentru prima dată întreaga sa experienţă didactică şi profesională în paginile unei lucrări de acest tip. Lucrarea, intitulată „Manual de tehnică a masajului terapeutic“ este prima apariţie în domeniu, a fost publicată la Editura Medicală şi a acoperit golul existent în literatura medicală de specialitate, atât în ţara noastră, cât şi în alte ţări şi s-a dovedit a fi de o utilitate remarcabilă în formarea şi perfecţionarea aplicării masajului terapeutic pentru un număr important de practicieni, de la fizioterapeuţi – nivelul postliceal clasic sau cel special, la fizioterapeuţi în registrul universitar, rezidenţi şi medici specialişti.

Această primă apariţie a fost solicitată de un număr extrem de important de specialişti, beneficiari ai informaţiilor complexe cu caracter aplicativ privind masajul terapeutic.

În anul 2010 lucrarea a fost atestată de Ministerul Educaţiei Naţionale ca manual de studiu pentru şcolile de specialitate, la toate nivelele (elevi, studenţi).

Ca urmare a cererilor, Editura Medicală a publicat, în anul 2012, a doua ediţie a „Manualului de tehnică a masajului terapeutic”, revizuit şi adăugit, atestat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

În anul 2013, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România a aprobat editarea lucrării cu valoare de „Tratat de tehnică a masajului terapeutic” ediţia I. Ca urmarea a solicitării specialiştilor, tot în anul 2013 editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România a editat „Tratatul de tehnică a masajului terapeutic şi kinetoterapia complementară”, ediţia a II-a revizuită şi adăugită.

Această lucrare a fost distinsă cu premiul special al juriului, în cadrul concursului de carte „Gheorghe Ardeleanu”, organizat în data de 20.05.2014, la Băile-Felix, judeţul Bihor. A.N.R. i-a acordat autorului acestei lucrări diploma de excelenţă, Liceul tehnologic special „Regina Elisabeta” şi A.B.F.T.D.V.R i-au acordat diplome de merite deosebite, de asemenea L.S.D.V., Cluj-Napoca i-a acordat diploma de excelenţă. „Tratatul de tehnică a masajului terapeutic şi kinetoterapia complementară” este reeditat de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, în anul 2014, ediţia a III-a, revizuită şi adăugită.

De asemenea, Asociaţia Nevăzătorilor din România, la solicitarea membrilor ei care practică această terapie, editează „Manualul de tehnică a masajului terapeutic şi kinetoterapia complementară” în alfabetul braille.

Lucrarea de faţă păstrează o parte din conţinutul primei apariţii, actualizează temele şi aduce plusvaloare prin viziunea de prezentare nouă, prin dezvoltarea subiectelor în context corelativ – „masaj terapeutic şi kinetoterapie asociată”.

Contextul istoric şi realitatea actuală a platformei europene privind formarea diferiţilor specialişti din grupul de recuperare, impun pregătirea profesională continuă (long life learning). Acestui deziderat îi răspunde din plin şi fizioterapia, ce necesită periodic actualizarea informaţiilor, în vederea unei bune corespondenţe între aspectele teoretice şi practice ale formării profesionale la nivel naţional şi în conformitate cu nivelul de pregătire din platforma europeană. În acest context, publicaţiile privind masajul terapeutic au fost sporadice şi insuficiente ca bază de informare şi formare pentru practicianul specialist de balneofizioterapie şi masaj sau balneofiziokinetoterapie şi masaj, astfel încât apariţia acestei lucrări a fost extrem de oportună, găsindu-şi atât locul, cât şi utilitatea.

Lucrarea acoperă o arie importantă a nevoilor de formare profesională teoretică şi practică pentru specialistul de Balneofiziokinetoterapie, de Fiziokinetoterapie şi Kinetoterapie, prin structurarea materialului, prin detalierea metodologiilor de aplicare a diferitelor categorii de proceduri de masaj terapeutic şi prin asocierea unui bogat material ilustrativ.

Conţinutul „Tratatului” se structurează logic, iniţial cu aspectele specifice ce ţin de infrastructura sectorului de medicină fizică, respectiv masaj terapeutic şi kinetoterapie asociată, continuate cu principiile generale după care se ghidează activitatea personalului din sectorul de masaj terapeutic.

Prin modalităţile de prezentare şi organizare a capitolelor, metodologiilor, noţiunilor şi a procedeelor tehnice, conţinutul „Manualului” corespunde cerinţelor de formare şi perfecţionare a specialiştilor care practică masajul terapeutic, corespunzând în acelaşi timp cu programa analitică referitoare la masajul terapeutic indicat ca metodă terapeutică, în contextul programelor de recuperare sau în programe profilactice. Prin conţinut, cititorii primesc informaţii privind particularităţile diferitelor arii topografice, se familiarizează progresiv cu aspectele fiziologice şi fiziopatologice la nivelul organelor şi ţesuturilor pe care se exercită manevrele de masaj, învaţă să urmărească efectele fiziologice şi terapeutice ale diferitelor forme de masaj terapeutic şi regăsesc, în manieră aplicativă, justificarea corelaţiilor dintre masajul terapeutic şi kinetoterapia asociată.

În capitolul I ne sunt prezentate noţiuni generale despre masajul terapeutic, în capitolul II autorul clasifică şi detaliază structurat manevrele masajului terapeutic.

Capitolul III cuprinde recomandările generale privind tehnica de efectuare corectă a metodologiilor manevrelor masajului terapeutic. În continuare, este prezentată descrierea topografică şi anatomofiziologică, urmată de tehnica de efectuare a fiecărei manevre a masajului pe fiecare regiune şi pe fiecare zonă a corpului uman.

Capitolul IV prezintă tehnica de efectuare a masajului general, care este o sinteză a masajului pe regiuni. Autorul insistă asupra respectării reacţiilor de vecinătate, având în vedere pachetul musculo-vasculo-nervos şi organele profunde, asupra particularităţilor algice şi trofice locale sau de vecinătate şi asupra particularităţilor de reacţie somatică nespecifică şi psihocomportamentală.

Pe baza acestui „Tratat” cu un conţinut clar prezentat, coerent structurat şi convingător ilustrat, se pot realiza atât prezentări teoretice, cât şi lucrări practice de tip demonstraţii comparative, exerciţii aplicative, studii de caz, analiză de situaţii pe diferite categorii de patologie, particularizate pe caz. Lucrarea poate sta la baza dobândirii de competenţe şi abilităţi impuse de standardul de pregătire pentru o ofertă profesională de bună calitate. Are un caracter aplicativ, acoperind o nevoie de informare şi de exerciţiu corectiv în domeniul fizioterapiei, ca ofertă specifică de terapie nonfarmacologică. De remarcat este şi aspectul de noutate pentru literatura internaţională de specialitate.

„Tratatul” este scris după o experienţă îndelungată de cunoaştere şi aplicare a celor prezentate, fiind rodul acumulării secvenţiale profesionale atât în zona de aplicare
terapeutică, cât şi în zona de educaţie.

Autorul, constant şi meticulos în pregătirea şi perfecţionarea sa permanentă, a absolvit cursurile de nivel european de Preparator formare persoane adulte, organizate de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, de Ministerul Educaţiei Naţionale şi de Ministerul Muncii.

Anghel Diaconu a pregătit şi format numeroase generaţii de specialişti în domeniu. De asemenea, a participat la realizarea temelor de cercetare privind recuperarea ca­pacităţii de muncă a deficienţilor locomotori din cadrul Laboratorului de Cercetare al Institutului de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi a coordonat direct cursurile de perfecţionare şi recalificare organizate de Ministerul Muncii în cadrul Institutului.

prof. dr. Adriana Sarah NICA,
prof. Catedra de Recuperare de la Universitatea de medicină şi farmacie „Carol Davila” Bucureşti şi la Institutul naţional de recuperare, medicină fizică şi balneoclimatologie

Sari la conținut